Quyết định 188/QĐ-VPCP

Quyết định 188/QĐ-VPCP năm 2012 về mẫu trình bày văn bản tại Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 188/QĐ-VPCP mẫu trình bày văn bản tại Văn phòng Chính phủ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 188/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN TẠI VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

Căn cứ Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu trình bày văn bản tại Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

1. Văn bản quy phạm pháp luật

a) Mẫu chữ viết và chi tiết trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ (Phụ lục I).

b) Mẫu trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ (Phụ lục II).

c) Mẫu trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ (Phụ lục III).

d) Mẫu trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Văn phòng Chính phủ (Phụ lục IV).

2. Văn bản hành chính

a) Mẫu chữ viết và chi tiết trình bày văn bản hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ (Phụ lục V).

b) Mẫu trình bày văn bản hành chính của Chính phủ (Phụ lục VI).

c) Mẫu trình bày văn bản hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Phụ lục VII).

d) Mẫu trình bày văn bản hành chính của Văn phòng Chính phủ (Phụ lục VIII).

đ) Mẫu trình bày văn bản của các Hội đồng, Ban Chỉ đạo (Phụ lục IX).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2012 và thay thế Quyết định số 389/QĐ-VPCP ngày 10 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành mẫu trình bày văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị và công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Vụ trưởng Vụ Hành chính có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. Trong quá trình thực hiện, văn bản nào chưa có mẫu hướng dẫn, Vụ Hành chính chủ động tổng hợp và đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ xem xét, quyết định bổ sung./.

 

 

Nơi nhận:
- BTCN, các PCN;
- Trợ lý, Thư ký Thủ tướng CP, Thư ký các Phó Thủ tướng CP; Thư ký BTCN;
- Các Vụ, Cục, đơn vị;
- Văn phòng Đảng uỷ, Công đoàn;
- Thư ký BCSĐ Chính phủ;
- Lưu: VT, HC(15). HBD.(70)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 188/QĐ-VPCP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu188/QĐ-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2012
Ngày hiệu lực01/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 188/QĐ-VPCP

Lược đồ Quyết định 188/QĐ-VPCP mẫu trình bày văn bản tại Văn phòng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 188/QĐ-VPCP mẫu trình bày văn bản tại Văn phòng Chính phủ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu188/QĐ-VPCP
       Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
       Người kýVũ Đức Đam
       Ngày ban hành01/03/2012
       Ngày hiệu lực01/03/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 188/QĐ-VPCP mẫu trình bày văn bản tại Văn phòng Chính phủ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 188/QĐ-VPCP mẫu trình bày văn bản tại Văn phòng Chính phủ

           • 01/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực