Quyết định 189/QĐ-UBND

Quyết định 189/QĐ-UBND phân bổ kinh phí đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2014 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 189/QĐ-UBND năm 2014 phân bổ kinh phí đào tạo nghề lao động nông thôn Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 189/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 27 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÂN BỔ KINH PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 398/STC-HCSN ngày 18/3/2014 và đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 256/LĐTBXH-DN ngày 13/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kinh phí đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2014 (nguồn kinh phí đã bố trí) trong dự toán Ngân sách tỉnh năm 2014 để thực hiện Đề án đào tạo nghề), với tổng số tiền là 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng), như sau:

1. Kinh phí đào tạo nghề ngắn hạn phi nông nghiệp: 2.250.000.000 đồng;

2. Kinh phí quản lý, giám sát thực hiện Đề án: 348.000.000 đồng;

3. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, người dạy nghề: 120.000.000 đồng;

4. Kinh phí tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm: 282.000.000 đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Kho bạc Nhà nước tỉnh cấp phát và hướng dẫn các đơn vị sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí tại Điều 1 theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VP5/VP6;
NN/

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Dung

 

Biểu số 01

CHI TIẾT PHÂN BỔ KINH PHÍ DẠY NGHỀ NGẮN HẠN CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của UBND tỉnh)

TT

Đơn vị

Nơi đào tạo

Tng kinh phí (1.000 đồng)

Trong đó

Kinh phí dạy nghề ngn hạn phi nông nghiệp

Kinh phí quản lý giám sát

Kinh phí bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý, người dạy nghề

Kinh phí tuyên truyền, tư vn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn

A

B

C

1=2+3+4+5

2

3

4

5

1

Huyện Nho Quan

Địa bàn H. Nho Quan

330.000

300.000

30.000

 

 

2

Huyện Gia Vin

Địa bàn H. Gia Viễn

278.000

250.000

28.000

 

 

3

Huyện Hoa Lư

Địa bàn H. Hoa Lư

173.000

150.000

23.000

 

 

4

Thành ph Ninh Bình

Địa bàn TP. NB

173.000

150.000

23.000

 

 

5

Huyện Yên Khánh

Địa bàn H. Yên Khánh

330.000

300.000

30.000

 

 

6

Huyện Kim Sơn

Địa bàn H. Kim Sơn

278.000

250.000

28.000

 

 

7

Huyện Yên Mô

Địa bàn H. Yên Mô

278.000

250.000

28.000

 

 

8

Thị xã Tam Điệp

Địa bàn TX. Tam Điệp

173.000

150.000

23.000

 

 

9

Hội Phụ nữ tỉnh

 

10.000

 

10.000

 

 

10

Hội Nông dân tỉnh

 

10.000

 

10.000

 

 

11

Liên đoàn Lao động tỉnh

 

10.000

 

10.000

 

 

12

Trung tâm phục hồi chức năng tâm thần tỉnh

Tại đơn vị

250.000

250.000

 

 

 

13

Trường Giáo dưỡng số 2

Tại đơn vị

200.000

200.000

 

 

 

14

Sở Lao động TB&XH

 

507.000

 

105.000

120.000

282.000

 

Tng cộng:

 

3.000.000

2.250.000

348.000

120.000

282.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 189/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu189/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2014
Ngày hiệu lực27/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 189/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 189/QĐ-UBND năm 2014 phân bổ kinh phí đào tạo nghề lao động nông thôn Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 189/QĐ-UBND năm 2014 phân bổ kinh phí đào tạo nghề lao động nông thôn Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu189/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýLê Văn Dung
        Ngày ban hành27/03/2014
        Ngày hiệu lực27/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 189/QĐ-UBND năm 2014 phân bổ kinh phí đào tạo nghề lao động nông thôn Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 189/QĐ-UBND năm 2014 phân bổ kinh phí đào tạo nghề lao động nông thôn Ninh Bình

            • 27/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực