Quyết định 1891/QĐ-BKHCN

Quyết định 1891/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1891/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1891/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 9 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 6164 : 1996

(OIML /D.5)

Nguyên tắc thiết lập hệ thống thứ bậc cho phương tiện đo

2.

TCVN 6165 : 1996

(VIM : 1993)

Đo lường học - Thuật ngữ chung và cơ bản

3.

TCVN 6816 : 2001

(ISO/TR 12765 : 1998)

Đo lưu lượng chất lỏng và chất khí trong ống dẫn kín - Phương pháp ứng dụng máy đo lưu lượng siêu âm thời gian đi qua

4.

TCVN 5959 : 1995

(EN 45013 : 1989)

Yêu cầu chung đối với tổ chức chứng nhận chuyên gia

5.

TCVN 7299 : 2003

(ISO 17 : 1978)

Hướng dẫn sử dụng số ưu tiên và dãy số ưu tiên

6.

TCVN 7457 : 2004

(ISO/IEC GUIDE 65 : 1996)

Yêu cầu chung đối với các tổ chức điều hành hệ thống chứng nhận sản phẩm

7.

TCVN 5755 : 1993

Cấp chính xác của phương tiện đo - Yêu cầu chung

8.

TCVN 6163 : 1996

(OIML / D.8)

Nguyên tắc lựa chọn, công nhận, sử dụng duy trì chuẩn đo lường

9.

TCVN 6708 : 2000

(ISO/IEC/Guide 7 : 1994)

Hướng dẫn soạn thảo tiêu chuẩn dùng đánh giá sự phù hợp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1891/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1891/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2008
Ngày hiệu lực29/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1891/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 1891/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1891/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1891/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Quốc Thắng
        Ngày ban hành29/08/2008
        Ngày hiệu lực29/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1891/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1891/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia

            • 29/08/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/08/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực