Quyết định 1892/QĐĐC-UBND

Quyết định 1892/QĐĐC-UBND năm 2012 đính chính Quyết định 33/2012/QĐ-UBND Quy định về chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gạch bằng lò thủ công khi tháo dỡ, di dời do ô nhiễm môi trường, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 1892/QĐĐC-UBND năm 2012 đính chính Quyết định 33/2012/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1892/QĐĐC-UBND

Bình Thuận, ngày 26 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2012/QĐ-UBND NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ SẢN XUẤT GẠCH BẰNG LÒ THỦ CÔNG KHI THÁO DỠ, DI DỜI DO Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG, CHUYỂN ĐỔI CÔNG NGHỆ HOẶC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

Do sơ suất trong khâu rà soát văn bản trước khi ký ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gạch bằng lò thủ công khi tháo dỡ, di dời do ô nhiễm môi trường, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, như sau:

1. Tại Điểm b Điều 3 Quy định kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND có ghi:

 “b) Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gạch bằng lò nung thủ công đến nay chưa chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động nhưng có cam kết chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động trước ngày 31 tháng 7 năm 2012 (có xác nhận của Ủy ban nhân cấp xã và giám sát của Ủy ban nhân dân cấp huyện) được hỗ trợ 70% theo chính sách của đối tượng đã nêu tại Khoản a điều này.” Nay đính chính lại như sau:

b) Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gạch bằng lò nung thủ công đến nay chưa chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động nhưng có cam kết chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động trước ngày 31 tháng 8 năm 2012 (có xác nhận của Ủy ban nhân cấp xã và giám sát của Ủy ban nhân dân cấp huyện) được hỗ trợ 70% theo chính sách của đối tượng đã nêu tại Khoản a điều này.

2. Tại Khoản 2 Điều 4 Quy định kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND có ghi:

“- Mức hỗ trợ này chỉ áp dụng cho người lao động có hợp đồng lao động hoặc được Ủy ban nhân cấp xã xác nhận và Ủy ban nhân cấp huyện phê duyệt, có thời gian làm việc liên tục từ 06 tháng trở lên đang có mặt tại thời điểm trước ngày các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gạch bằng lò nung thủ công chuyển đổi công nghệ. Trường hợp không có hợp đồng lao động thì mức hỗ trợ không quá 07 người/01 vỏ lò”.

Nay đính chính lại như sau:

- Mức hỗ trợ này chỉ áp dụng cho người lao động có hợp đồng lao động hoặc được Ủy ban nhân cấp xã xác nhận và Ủy ban nhân cấp huyện phê duyệt, có thời gian làm việc liên tục từ 06 tháng trở lên đang có mặt tại thời điểm trước ngày các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gạch bằng lò nung thủ công chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động. Trường hợp không có hợp đồng lao động thì mức hỗ trợ không quá 07 người/01 vỏ lò.

3. Tại Điểm a Khoản 8 Điều 7 Quy định kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND có ghi:

 “a) Ký cam kết về việc tháo dỡ lò gạch thủ công, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động trước ngày 31 tháng 12 năm 2011. Sau thời gian này, không ký cam kết tháo dỡ lò gạch thủ công, chuyển đổi công nghệ hoặc không chấm dứt hoạt động lò gạch thủ công, mọi chi phí tháo dỡ do doanh nghiệp, cơ sở tự chịu trách nhiệm.”

Nay đính chính lại như sau:

a) Ký cam kết về việc tháo dỡ lò gạch thủ công, chuyển đổi công nghệ trước ngày 31 tháng 8 năm 2011 hoặc chấm dứt hoạt động trước ngày 31 tháng 12 năm 2011. Sau thời gian này, không ký cam kết tháo dỡ lò gạch thủ công, chuyển đổi công nghệ hoặc không chấm dứt hoạt động lò gạch thủ công, mọi chi phí tháo dỡ do doanh nghiệp, cơ sở tự chịu trách nhiệm.

Quyết định đính chính này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2012 về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gạch bằng lò thủ công khi tháo dỡ, di dời do ô nhiễm môi trường, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1892/QĐĐC-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1892/QĐĐC-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2012
Ngày hiệu lực26/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1892/QĐĐC-UBND

Lược đồ Quyết định 1892/QĐĐC-UBND năm 2012 đính chính Quyết định 33/2012/QĐ-UBND


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1892/QĐĐC-UBND năm 2012 đính chính Quyết định 33/2012/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1892/QĐĐC-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýLê Tiến Phương
       Ngày ban hành26/09/2012
       Ngày hiệu lực26/09/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1892/QĐĐC-UBND năm 2012 đính chính Quyết định 33/2012/QĐ-UBND

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1892/QĐĐC-UBND năm 2012 đính chính Quyết định 33/2012/QĐ-UBND

             • 26/09/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/09/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực