Quyết định 1893/QĐ-UBND

Quyết định 1893/QĐ-UBND năm 2014 đính chính Quyết định 19/2014/QĐ-UBND quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 1893/QĐ-UBND 2014 đính chính 19/2014/QĐ-UBND lvay tín dụng Quỹ Đầu tư Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1893/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2014/QĐ-UBND NGÀY 17/10/2014 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH MỨC LÃI SUẤT CHO VAY TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH VĨNH LONG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long;

Theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính gạch đầu dòng thứ 2 mục a Khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long, như sau:

- Dài hạn tối thiểu: 9,6%/năm.

Lý do đính chính: Do sơ sót trong khâu soạn thảo văn bản.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Vĩnh Long, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Vĩnh Long, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Anh Vũ

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1893/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1893/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2014
Ngày hiệu lực17/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1893/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1893/QĐ-UBND 2014 đính chính 19/2014/QĐ-UBND lvay tín dụng Quỹ Đầu tư Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1893/QĐ-UBND 2014 đính chính 19/2014/QĐ-UBND lvay tín dụng Quỹ Đầu tư Vĩnh Long
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1893/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýPhan Anh Vũ
       Ngày ban hành17/12/2014
       Ngày hiệu lực17/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1893/QĐ-UBND 2014 đính chính 19/2014/QĐ-UBND lvay tín dụng Quỹ Đầu tư Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1893/QĐ-UBND 2014 đính chính 19/2014/QĐ-UBND lvay tín dụng Quỹ Đầu tư Vĩnh Long

           • 17/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực