Quyết định 1894/QĐ-BVHTTDL

Nội dung toàn văn Quyết định 1894/QÐ-BVHTTDL 2023 Đề án Một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1894/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỀ ÁN MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH ĐÊM

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 3956/VPCP-KGVX ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về Đề án Một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Đề án Một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm (sau đây gọi tắt là Đề án) với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát

Phát huy lợi thế các dịch vụ ban đêm để phát triển sản phẩm du lịch đêm ở Việt Nam đa dạng, đặc sắc, bền vững, có chất lượng và giá trị gia tăng cao. Khẳng định thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Việt Nam, tăng cường thu hút khách, tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch nội địa và quốc tế, góp phần đưa du lịch đêm trở thành sản phẩm chủ đạo để phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam.

b) Mục tiêu cụ thể

- Đến năm 2025:

+ Phấn đấu các địa bàn: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hội An (Quảng Nam), Đà Lạt (Lâm Đồng), Cần Thơ, Phú Quốc (Kiên Giang), Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu có tối thiểu 01 mô hình về phát triển sản phẩm du lịch đêm.

+ Hình thành tổ hợp giải trí đêm riêng biệt tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Tăng thời gian lưu trú trung bình của khách du lịch ở các địa bàn thực hiện Đề án ít nhất 1 (một) đêm.

- Đến năm 2030:

+ Mở rộng hình thành tổ hợp giải trí đêm riêng biệt tại các trung tâm du lịch lớn như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Hội An (Quảng Nam), Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Lạt (Lâm Đồng), Cần Thơ, Phú Quốc (Kiên Giang), Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Phát triển đồng bộ sản phẩm du lịch đêm tại các trung tâm du lịch, nơi có lượng khách du lịch tập trung đông.

+ Hình thành thương hiệu sản phẩm du lịch đêm của Việt Nam.

2. Các mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm

a) Mô hình hoạt động biểu diễn văn hoá, nghệ thuật

- Dịch vụ đặc trưng: biểu diễn thực cảnh, nghệ thuật truyền thống và đương đại, hoạt động điện ảnh, chương trình âm nhạc, trình diễn ánh sáng, thời trang, lễ hội pháo hoa, lễ hội hóa trang, diễu hành, nghệ thuật đường phố.

- Dịch vụ bổ trợ: mua sắm, ẩm thực, thể thao, làm đẹp và các dịch vụ giải trí phù hợp khác.

- Triển khai, áp dụng

+ Ưu tiên lựa chọn chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật quy mô lớn, đẳng cấp quốc gia và quốc tế, giàu tính sáng tạo, có tính nghệ thuật cao, mang đậm bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc vùng miền và tinh hoa nghệ thuật thế giới, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

+ Lựa chọn các tài nguyên văn hoá, thiên nhiên tiêu biểu, có địa điểm khai thác phù hợp và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại để tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ khách du lịch.

b) Mô hình hoạt động thể thao, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

- Dịch vụ đặc trưng: tổ chức cung cấp dịch vụ thể thao như bóng chuyền, chạy bộ, nhảy vũ điệu, yoga, câu cá... các hoạt động chăm sóc sức khỏe, làm đẹp về đêm; định kỳ tổ chức lễ hội, liên hoan, giải đấu, sự kiện thể thao trong nước và các hoạt động giao lưu thể thao, trình diễn quốc tế.

- Dịch vụ bổ trợ: mua sắm, ẩm thực và các dịch vụ giải trí phù hợp khác.

- Triển khai, áp dụng

+ Ưu tiên lựa chọn loại hình thể thao đặc trưng, đáp ứng các điều kiện tổ chức ở Việt Nam và có khả năng thu hút đông người tham gia. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm tăng tính hấp dẫn trong tổ chức các hoạt động, sự kiện thể thao.

+ Phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên cơ sở phát huy ưu thế của y học cổ truyền, sử dụng nguồn tài nguyên y dược tự nhiên đặc sắc của Việt Nam và kết hợp thành tựu y học hiện đại.

c) Mô hình mua sắm, giải trí đêm

- Dịch vụ đặc trưng: tổ chức dịch vụ mua sắm tại chợ đêm, đường phố, hệ thống bán lẻ, trung tâm thương mại, tổ hợp mua sắm giải trí; tổ chức các sự kiện trưng bày giới thiệu sản phẩm hàng hóa vùng miền, sản phẩm nghề truyền thống; tổ chức lễ hội, chương trình, sự kiện, vui chơi giải trí tổng hợp về đêm có tính chất thường kỳ; khai thác dịch vụ casino và hoạt động vui chơi có thưởng tại những địa điểm đã được cấp phép hoạt động.

- Dịch vụ bổ trợ: ẩm thực, thể thao, chăm sóc sức khỏe, spa, làm đẹp, dịch vụ khác.

- Triển khai, áp dụng:

+ Lựa chọn tổ chức dịch vụ mua sắm cung cấp hàng hóa đảm bảo chất lượng, đa dạng về mẫu mã, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, trong đó ưu tiên các mặt hàng được sản xuất tại Việt Nam, sản phẩm thủ công, mỹ nghệ mang bản sắc văn hóa, nghề truyền thống Việt Nam sản phẩm được đánh giá, phân hạng theo tiêu chí của Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

+ Phát triển trung tâm mua sắm, tổ hợp dịch vụ tổng hợp quy mô lớn, hiện đại, mở cửa 24/24h cung cấp hàng hóa, dịch vụ đa dạng, có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong và ngoài nước.

+ Tổ chức các trung tâm mua sắm, điểm bán hàng ở vị trí thuận tiện, đảm bảo kết nối với các điểm tham quan, du lịch và địa điểm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đêm khác, tạo điều kiện tiếp cận thuận lợi cho khách du lịch.

+ Hình thành các tổ hợp vui chơi giải trí quy mô, phát triển dịch vụ giải trí đẳng cấp quốc tế với hệ thống trò chơi, hình thức giải trí đa dạng phong phú đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí đa dạng của du khách.

d) Mô hình tham quan du lịch đêm

- Dịch vụ đặc trưng: tổ chức hoạt động tham quan, giải trí về đêm (kéo dài đến 24h) sử dụng phương tiện vận chuyển hiện đại và truyền thống, các phương tiện mang đặc trưng của điểm đến để tham quan thành phố, tìm hiểu di tích lịch sử, văn hóa, công trình nghệ thuật, bảo tàng, danh lam thắng cảnh.

- Dịch vụ bổ trợ: ẩm thực, mua sắm, thể thao, làm đẹp và các dịch vụ giải trí phù hợp khác.

- Triển khai, áp dụng

+ Xây dựng các chương trình du lịch hấp dẫn về đêm trên cơ sở khai thác giá trị nghệ thuật, văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên.

+ Tổ chức hoạt động tham quan kết hợp trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa, lịch sử gắn với đời sống sinh hoạt của nhân dân địa phương.

+ Phát triển các loại hình phương tiện vận chuyển khách du lịch mới phù hợp với việc khai thác thế mạnh du lịch, phát huy giá trị văn hóa lịch sử của địa phương.

đ) Mô hình giới thiệu văn hóa ẩm thực, dịch vụ ăn uống về đêm

- Dịch vụ đặc trưng: cung cấp sản phẩm, dịch vụ ăn uống giới thiệu ẩm thực truyền thống Việt Nam và ẩm thực nổi tiếng thế giới.

- Dịch vụ bổ trợ: mua sắm, thể thao, làm đẹp và các dịch vụ giải trí phù hợp khác.

- Triển khai, áp dụng

+ Lựa chọn và tổ chức phục vụ các món ăn, đồ uống đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, ưu tiên đặc sản vùng miền, đặc trưng của Việt Nam và ẩm thực tiêu biểu trên thế giới với quy trình chuyên nghiệp.

+ Tổ chức chương trình trình diễn ẩm thực và hình thành các không gian ẩm thực đặc trưng.

+ Tổ chức lễ hội, liên hoan, hội thi ẩm thực kết hợp trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa ẩm thực đặc trưng của các vùng miền, cộng đồng.

3. Giải pháp thực hiện

a) Giải pháp chung

- Giải pháp về quy hoạch và quản lý đô thị

+ Xác định khu vực, địa bàn cụ thể để định hướng phát triển tập trung mô hình sản phẩm du lịch đêm. Lồng ghép quy hoạch phát triển sản phẩm du lịch đêm vào nội dung quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị đảm bảo phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, không ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và đời sống của người dân.

+ Ưu tiên phát triển mô hình sản phẩm du lịch đêm ở khu vực có tiềm năng như lượng khách du lịch tập trung đông, được đảm bảo các yếu tố về cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phù hợp và có điều kiện để nâng cấp, mở rộng, kết nối với các hoạt động kinh tế ban đêm hoặc đã có Đề án phát triển kinh tế đêm được chính quyền địa phương phê duyệt.

+ Xây dựng mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm đảm bảo kết nối thuận tiện với các đầu mối giao thông, trung tâm đô thị, khu, điểm du lịch; tổ chức phân luồng giao thông, quản lý các tuyến phố cho các hoạt động du lịch đêm.

+ Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan, hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật và nhà ở phù hợp với các mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm.

- Giải pháp về cơ chế chính sách

+ Rà soát, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và các điều kiện kinh doanh khác nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho khai thác, phát triển các sản phẩm du lịch đêm phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu thực tiễn.

+ Rà soát, kiến nghị, bổ sung các quy định liên quan về quản lý rủi ro, ứng phó với các tai nạn, sự cố, bảo đảm an toàn phòng chống dịch khi triển khai hỗ trợ các hoạt động du lịch đêm.

+ Căn cứ các quy định của pháp luật và chủ trương phát triển kinh tế đêm và điều kiện thực tế, nghiên cứu, xem xét đề xuất điều chỉnh quy định thời gian cung cấp dịch vụ, cho phép tổ chức các hoạt động dịch vụ ban đêm đến 6h00 sáng hôm sau tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam), Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Lạt (Lâm Đồng), Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc (Kiên Giang), Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Nghiên cứu, rà soát kiến nghị điều chỉnh chính sách phúc lợi, tiền công phù hợp đối với lao động làm việc đêm, bảo đảm khuyến khích phát triển các dịch vụ đêm.

+ Tổ chức đội ngũ an ninh, trật tự viên tại các địa phương áp dụng mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm nhằm hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho du khách.

- Giải pháp về tổ chức và quản lý dịch vụ

+ Tổ chức phát triển các mô hình sản phẩm du lịch đêm theo các hình thức: tuyến phố đi bộ, chợ đêm theo thời gian cố định; không gian du lịch đêm linh hoạt theo từng sự kiện; tổ hợp giải trí đêm riêng biệt.

+ Ban hành các quy chế, quy định, quy tắc ứng xử làm cơ sở quản lý hoạt động du lịch đêm hài hòa lợi ích giữa chủ đầu tư, đơn vị khai thác với người lao động, khách du lịch và người dân, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, an toàn, tuân thủ quy định pháp luật.

- Xây dựng và ban hành một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả triển khai các sản phẩm, dịch vụ du lịch đêm.

- Giải pháp về nguồn nhân lực

+ Hoàn thiện cơ chế chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật xây dựng môi trường thuận lợi cho phát triển nhân lực du lịch, trong đó chú trọng thu hút lao động tham gia hoạt động du lịch đêm.

+ Chuẩn hóa quy định về tiêu chuẩn của nhân lực du lịch, phù hợp hệ thống tiêu chuẩn quốc tế tạo điều kiện cho hội nhập quốc tế về lao động trong ngành du lịch.

+ Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trình độ, kỹ năng nghiệp vụ quản lý, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ…cho các đối tượng tham gia phát triển các dịch vụ du lịch đêm, trong đó chú trọng vai trò tích cực của cộng đồng địa phương trong hoạt động du lịch, phát huy tinh thần “mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch”; Khuyến khích doanh nghiệp, người sử dụng lao động triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho nhân lực lao động tham gia các hoạt động du lịch đêm.

- Giải pháp về đầu tư

+ Khuyến khích thu hút nguồn lực trong xã hội, các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước, trong đó ưu tiên các nhà đầu tư áp dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường để đầu tư hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất kỹ thuật phát triển các sản phẩm du lịch đêm.

+ Nghiên cứu, kiến nghị cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút các nhà đầu tư chiến lược và các nhà đầu tư thứ cấp, cộng đồng tham gia phát triển các dịch vụ du lịch đêm và các dịch vụ bổ trợ theo chuỗi giá trị.

+ Khuyến khích đầu tư, xây dựng có hệ thống và đồng bộ các sản phẩm văn hóa truyền thống, hiện đại giàu tính nghệ thuật, các chương trình trình diễn nghệ thuật sáng tạo phục vụ khách du lịch về đêm; phát triển ẩm thực truyền thống, đặc sản vùng miền; phát triển chuỗi cửa hàng tiện lợi, các trung tâm mua sắm hiện đại.

+ Có cơ chế thu hút đầu tư xây dựng các tổ hợp vui chơi tổng hợp riêng biệt quy mô lớn, đẳng cấp khu vực và quốc tế tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025; sau khi tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện tại các địa phương, từ sau năm 2026 sẽ xem xét nhân rộng tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Nha Trang (Khánh Hòa), Hội An (Quảng Nam), Đà Lạt (Lâm Đồng), Cần Thơ, Phú Quốc (Kiên Giang), Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Giải pháp về định hướng thị trường và xúc tiến quảng bá

+ Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư địa phương tham gia vào mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm.

+ Nghiên cứu thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế; đánh giá, dự báo hàng năm về thị trường khách và sản phẩm phù hợp để định hướng thị trường, xúc tiến, quảng bá du lịch đêm.

+ Triển khai các kế hoạch xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch đêm hướng tới khách du lịch nội địa và quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt nhóm lưu trú dài ngày, có khả năng chi tiêu cao, sử dụng các sản phẩm du lịch chất lượng cao.

- Giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu hỗ trợ quản lý đồng bộ và hiệu quả hoạt động du lịch đêm. Xây dựng, nâng cấp, phát triển hệ thống phần mềm quản lý, báo cáo sự cố, điểm nóng trên các thiết bị di động thông minh, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch ban đêm.

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác truyền thông, xúc tiến quảng bá về du lịch nói chung và sản phẩm du lịch đêm nói riêng.

+ Triển khai các ứng dụng, tiện ích hỗ trợ khách du lịch, trong đó ưu tiên triển khai ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn và thẻ du lịch thông minh.

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong thanh toán trực tuyến, sử dụng công nghệ tự động hóa trong cung cấp dịch vụ tại các mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm.

b) Giải pháp cụ thể

- Khuyến khích các nhà hát, bảo tàng, thư viện, triển lãm, rạp chiếu phim, trung tâm văn hóa, thương mại, hệ thống nhà hàng, các cơ sở cung cấp dịch vụ đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ, để mở cửa phục vụ du khách về đêm.

- Khuyến khích các điểm tham quan, di tích lịch sử, văn hóa, bảo tàng… tổ chức các chương trình tham quan, trải nghiệm đặc sắc, hấp dẫn; liên kết với các doanh nghiệp lữ hành, du lịch tổ chức chương trình phục vụ khách du lịch vào ban đêm.

- Khuyến khích các đơn vị kinh doanh vận tải công cộng, vận tải du lịch đường bộ, đường thủy nâng cấp trang thiết bị theo quy định để đáp ứng yêu cầu kéo dài thời gian phục vụ khách vào ban đêm.

- Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách thu hút đầu tư xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch tại các điểm tham quan; các trung tâm thương mại, tổ hợp mua sắm quy mô lớn, chuỗi cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24h với hàng hóa chất lượng cao, đại diện cho các sản phẩm vùng miền, có thương hiệu, đẳng cấp quốc tế.

- Tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chất lượng, xuất xứ hàng hóa, niêm yết công khai giá hàng hóa, dịch vụ theo quy định vào ban đêm để phục vụ khách du lịch.

- Tăng cường công tác quản lý điểm đến, thiết lập trung tâm hỗ trợ du khách, các ứng dụng trên thiết bị di động, đường dây nóng, để hỗ trợ, cung cấp thông tin và giải quyết kịp thời các vấn đề an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường ảnh hưởng đến du khách. Bố trí hệ thống camera giám sát và các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong khu vực tổ chức hoạt động du lịch ban đêm.

4. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí thực hiện Đề án được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác.

b) Khuyến khích việc xã hội hóa, huy động các nguồn kinh phí hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện đề án theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1.1. Nhiệm vụ chung

- Căn cứ nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án và chức năng, nhiệm vụ được giao, thủ trưởng các đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trong lĩnh vực, đơn vị phụ trách để thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch đêm.

- Phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai thành công các nhiệm vụ của Đề án phát triển sản phẩm du lịch đêm, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ qua Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

1.2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

- Đầu mối tổng hợp, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, rà soát, kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách, văn bản quản lý, tháo gỡ khó khăn, khuyến khích phát triển các sản phẩm du lịch đêm.

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp xây dựng triển khai các chương trình phát triển sản phẩm du lịch đêm, quy mô cấp vùng và cấp quốc gia; xây dựng và thực hiện chiến dịch truyền thông, quảng bá xúc tiến sản phẩm du lịch đêm hướng đến các thị trường mục tiêu của du lịch Việt Nam.

- Nghiên cứu, bổ sung nội dung quy hoạch sản phẩm du lịch đêm vào quy hoạch hệ thống du lịch, hướng dẫn các địa phương bổ sung quy hoạch sản phẩm du lịch đêm vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị.

- Tham mưu tổ chức sơ kết việc thực hiện Đề án vào năm 2025 và tổng kết vào năm 2030, báo cáo Lãnh đạo Bộ, Chính phủ kết quả triển khai thực hiện Đề án, đề xuất sửa đổi, bổ sung Đề án trong trường hợp cần thiết.

b) Cục Điện ảnh: Nghiên cứu xây dựng chương trình phát hành, phổ biến, liên hoan phim, điện ảnh phục vụ nhu cầu giải trí để thúc đẩy phát triển các sản phẩm du lịch đêm.

c) Cục Nghệ thuật biểu diễn: Nghiên cứu xây dựng kế hoạch, tổ chức, nâng cao chất lượng các loại hình văn hóa, nghệ thuật, biểu diễn, vui chơi giải trí để thúc đẩy phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch đêm.

d) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm: Nghiên cứu xây dựng kế hoạch, tổ chức các chương trình giới thiệu, cuộc thi, triển lãm nghệ thuật, nhiếp ảnh góp phần đa dạng các loại hình văn hóa, nghệ thuật, biểu diễn, vui chơi giải trí để thúc đẩy phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch đêm.

đ) Cục Văn hóa cơ sở:

- Rà soát các quy định hiện hành, đề xuất điều chỉnh, bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách quản lý, tháo gỡ khó khăn, khuyến khích phát triển các sản phẩm du lịch đêm.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai hướng dẫn các địa phương, đơn vị tích cực thiết kế, xây dựng các sản phẩm du lịch đêm lồng ghép vào các hoạt động tham quan du lịch, lễ hội, văn hóa, thể thao phục vụ khách du lịch.

e) Thanh tra Bộ: Xây dựng kế hoạch thanh tra, phối hợp kiểm tra liên ngành đối với các hoạt động du lịch đêm, đảm bảo phát triển sản phẩm du lịch đêm hiệu quả, tuân thủ pháp luật.

g) Vụ Pháp chế: Nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch tạo điều kiện phát triển, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các loại hình văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí, ẩm thực du lịch về đêm.

h) Vụ Kế hoạch Tài chính: Tham mưu kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, bố trí nguồn kinh phí trình cấp có thẩm quyền cho việc thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào nội dung Đề án thẩm định về nội dung kinh phí của các đơn vị để triển khai hiệu quả Đề án; nghiên cứu, sắp xếp, chủ động cân đối sử dụng từ nguồn dự toán được giao giai đoạn 2021-2025, đảm bảo bố trí kinh phí để thực hiện thành công Đề án.

i) Cục Thể dục thể thao: Căn cứ vào nội dung Đề án để xây dựng kế hoạch hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí về đêm; nghiên cứu tổ chức hoạt động biểu diễn, các sự kiện thể dục thể thao, nghiên cứu bổ sung các dịch vụ phục vụ du khách tại các điểm du lịch về đêm.

k) Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch: Căn cứ kế hoạch hàng năm, đề xuất, bố trí kinh phí từ Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch để hỗ trợ, triển khai thúc đẩy một số sản phẩm du lịch đêm tại các địa bàn được ưu tiên phát triển.

l) Các đơn vị, cơ quan truyền thông báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, các tin, bài về phát triển sản phẩm du lịch đêm; Thiết lập và vận hành kênh thông tin thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch đêm trên các trang tin, ấn phẩm hiện có.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Cần Thơ, Kiên Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu:

a) Chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tại địa phương.

b) Rà soát, chủ động lựa chọn các mô hình phát triển sản phẩm du lịch để xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch đêm phù hợp với lợi thế và điều kiện thực tiễn ở địa phương, phù hợp với định hướng phát triển sản phẩm du lịch đêm của quốc gia và nhu cầu của khách du lịch. Hình thành các khu phố đi bộ, phố ẩm thực, chợ đêm hoặc các trung tâm mua sắm, thể thao, giải trí quy mô, đẳng cấp.

c) Tổ chức nghiên cứu, quy hoạch không gian cho phát triển sản phẩm du lịch đêm. Lồng ghép nội dung về quy hoạch du lịch đêm, xác định không gian phù hợp phát triển các sản phẩm du lịch đêm khi xây dựng quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

d) Rà soát, điều chỉnh các chính sách hiện có hoặc xây dựng, ban hành mới chính sách thuộc thẩm quyền của địa phương, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành nội dung quy định về quản lý, khuyến khích đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; tổ chức kinh doanh phát triển sản phẩm du lịch đêm trên địa bàn.

đ) Nghiên cứu, ban hành quy định về thời gian hoạt động của các dịch vụ về đêm trên địa bàn phù hợp định hướng sản phẩm du lịch đêm Việt Nam và định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

e) Phối hợp với các Bộ, ngành và liên kết các địa phương trong vùng lựa chọn, định hướng nội dung phát triển sản phẩm du lịch đêm, chú trọng sản phẩm du lịch mang giá trị văn hóa sâu sắc, là lợi thế của địa phương, tạo điểm nhấn và khác biệt, hạn chế trùng lặp giữa các địa phương.

g) Chỉ đạo Sở, ban ngành, địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động du lịch đêm trên địa bàn. Xây dựng phương án quản lý rủi ro, ứng phó với các tình huống, sự cố khi tổ chức các hoạt động du lịch đêm.

h) Bố trí nguồn kinh phí phù hợp của địa phương để tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

i) Báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

3. Đề nghị các Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương

Phối hợp triển khai Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam, căn cứ thực tiễn hoạt động du lịch trên địa bàn nghiên cứu xây dựng và triển khai Đề án phát triển sản phẩm du lịch đêm theo Quyết định này, đề xuất chính sách sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTg CP Phạm Minh Chính (để b/c);
- PTTg CP Trần Hồng Hà (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Lưu: VT, Cục DLQGVN, HTT (3b).196

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đoàn Văn Việt

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1894/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1894/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(19/07/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1894/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 1894/QÐ-BVHTTDL 2023 Đề án Một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1894/QÐ-BVHTTDL 2023 Đề án Một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1894/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Đoàn Văn Việt
        Ngày ban hành14/07/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (19/07/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1894/QÐ-BVHTTDL 2023 Đề án Một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1894/QÐ-BVHTTDL 2023 Đề án Một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm

              • 14/07/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực