Quyết định 1899/QĐ-CTN

Quyết định 1899/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1899/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức


CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1899/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 364/TTr-CP ngày 06/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 182 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1899/QĐ-CTN ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch nước)

1.

Lang Thị Thùy Trang, sinh ngày 04.10.1960 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Wulfsbergstraße 4, 28329 Bremen

Giới tính: Nữ

2.

Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 15.12.1974 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Habichtsweg 9, 29614 Soltau

Giới tính: Nữ

3.

Đinh Tuấn Anh, sinh ngày 25.01.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Grevesmühlener Str. 16, 13059 Berlin

Giới tính: Nam

4.

Đào Vân Anh, sinh ngày 24.11.1975 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Legienstraße 18, 22111 Hamburg

Giới tính: Nữ

5.

Đỗ Nguyễn Đức Hà, sinh ngày 12.6.1991 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Lietzenburger Straße 20, 10789 Berlin

Giới tính: Nữ

6.

Vũ Huy, sinh ngày 31.3.1990 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee 208, 10367 Berlin

Giới tính: Nam

7.

Trần Diệu Linh, sinh ngày 16.9.1998 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Franz-Stenzer-Str. 11, 12679 Berlin

Giới tính: Nữ

8.

Nguyễn Thị Yến Vi, sinh ngày 20.7.2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Alte Hellersdorfer Str. 139, 12629 Berlin

Giới tính: Nữ

9.

Phạm Hồng Kim, sinh ngày 19.02.1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Zionskirchstraße 10, 10119 Berlin

Giới tính: Nam

10.

Đặng Đức Hiếu, sinh ngày 16.11.1994 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Falkenberg 1, 15518 Briesen (Mark) OT Falkenberg

Giới tính: Nam

11.

Lê Hồng Nhung, sinh ngày 03.02.1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Platz der Vereinten Nationen 25, 10249 Berlin

Giới tính: Nữ

12.

Nguyễn Thu Tâm, sinh ngày 19.5.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Vettersstrasse 49, 09126 Chemnitz

Giới tính: Nữ

13.

Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 14.11.1976 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Am Bahnhof 16, 25469 Halstenbeck

Giới tính: Nữ

14.

Đặng Thị Mỹ Uyên, sinh ngày 16.7.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Elsasser Straße 3, 01307 Dresden

Giới tính: Nữ

15.

Đặng Tấn Sang, sinh ngày 06.8.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Elsasser Straße 3, 01307 Dresden

Giới tính: Nam

16.

Hồ Kiều My, sinh ngày 18.9.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauptstr. 38, 01097 Dresden

Giới tính: Nữ

17.

Nguyễn Tấn Dũng, sinh ngày 15.11.1984 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Marienthaler Str. 109, 20535

Giới tính: Nam

18.

Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh ngày 03.3.1984 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Marienthaler Str. 109, 20535

Giới tính: Nữ

19.

Nguyễn Thị Khanh, sinh ngày 25.11.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hagenweg 22, 21436 Marchacht

Giới tính: Nữ

20.

Hồ Ngọc Dũng, sinh ngày 15.9.1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hohenschönhauser Str. 27, 10369 Berlin

Giới tính: Nam

21.

Ngô Thùy Vy, sinh ngày 20.02.2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Meerstra. 36, 49740 Haselünne

Giới tính: Nữ

22.

Trần Việt Thương, sinh ngày 02.9.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: ZellerStr. 8b, 10247 Berlin

Giới tính: Nam

23.

Nguyễn Văn Tú, sinh ngày 03.02.2001 tại Đắc Lắk

Hiện trú tại: Maxim-Gorki-Str. 2, 18106 Rostock

Giới tính: Nam

24.

Nguyễn Hoàng Gia Huy, sinh ngày 23.01.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Spandauer Str. 04, 10178 Berlin

Giới tính: Nam

25.

Hoàng Thùy Dương, sinh ngày 12.12.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Max-Steenbeck-Str. 20, 07745 Jena

Giới tính: Nữ

26.

Nguyễn Văn Hiền, sinh ngày 20.3.1960 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Am Wasserwerk 2, 49324 Melle

Giới tính: Nam

27.

Trần Công Đức, sinh ngày 07.12.2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Deichgräfenstr. 23, 26954 Nordenham

Giới tính: Nam

28.

Nguyễn Lê Đức Trung, sinh ngày 13.9.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zingster Str. 37, 13051 Berlin

Giới tính: Nam

29.

Nguyễn Việt Tiến, sinh ngày 11.4.1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Dolgenseestr. 50, 10319 Berlin

Giới tính: Nam

30.

Lê Hoàng Liên, sinh ngày 31.8.1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Dolgenseestr. 50, 10319 Berlin

Giới tính: Nữ

31.

Nguyễn Lê Thảo Uyên, sinh ngày 23.7.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dolgenseestr. 50, 10319 Berlin

Giới tính: Nữ

32.

Vũ Đức Hạnh, sinh ngày 10.3.1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mollstr. 1A, 10178 Berlin

Giới tính: Nữ

33.

Đàm Thị Xuân, sinh ngày 30.8.1978 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Biesenbrower Straße 74, 13057 Berlin

Giới tính: Nữ

34.

Nguyễn Sỹ Nguyễn Đức Thành, sinh ngày 18.6.2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Biesenbrower Straße 74, 13057 Berlin

Giới tính: Nam

35.

Phạm Duy Đạt, sinh ngày 30.12.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Roßstraße 31, 16928 Pritzwalk

Giới tính: Nam

36.

Phạm Thu Phương, sinh ngày 13.4.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Roßstraße 31, 16928 Pritzwalk

Giới tính: Nữ

37.

Đào Trọng Hậu, sinh ngày 02.02.1979 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Marzahner Promenade 32, 12679 Berlin

Giới tính: Nam

38.

Nguyễn Thị Hương Giang, sinh ngày 13.8.1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Marzahner Promenade 32, 12679 Berlin

Giới tính: Nữ

39.

Trần Văn Thanh, sinh ngày 30.6.1968 tại Bình Dương

Hiện trú tại: D-Wittekindstraße 12, 27793 Wildehausen

Giới tính: Nam

40.

Đinh Văn Dậu, sinh ngày 17.8.1965 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Poststraße 12, 21244 Buchholz in der Nordheide

Giới tính: Nam

41.

Đinh Sa Ly, sinh ngày 20.5.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Linderstr. 14, 27356 Rotenburg (Wümme)

Giới tính: Nam

42.

Đỗ Đức Tài, sinh ngày 23.8.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wiesenhof 4, 14478 Potsdam

Giới tính: Nam

43.

Ngô Thị Mai Nhung, sinh ngày 28.7.1994 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Borkheider Str. 21, 12689 Berlin

Giới tính: Nữ

44.

Hoàng Việt Sơn, sinh ngày 06.01.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ueckerstraße 62, 17373 Ueckermünde

Giới tính: Nam

45.

Thái Minh Đức, sinh ngày 12.12.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Breitscheid Str. 65, 08525 Plauen

Giới tính: Nam

46.

Nguyễn Hồng Vân, sinh ngày 20.9.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hagener Str. 75, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

47.

Đỗ Thu Hoa, sinh ngày 22.12.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Eichhorster Str. 13, 12689 Berlin

Giới tính: Nữ

48.

Đỗ Đông Phong, sinh ngày 19.8.1980 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Bauernrosenweg 25, 22177 Hamburg

Giới tính: Nam

49.

Phạm Quang Huy, sinh ngày 31.01.1985 tại Nam Định

Hiện trú tại: Verdener Landstraße 241, 31582 Nienburg/Weser

Giới tính: Nam

50.

Nguyễn Thị Thu Phương, sinh ngày 26.10.1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ebertstr. 25, 30926 Seelze

Giới tính: Nữ

51.

Trần Thị Mai Hương, sinh ngày 30.6.1981 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Leonhard-Frank-Str. 46, 19059 Schwerin

Giới tính: Nữ

52.

Trần Thanh Tùng, sinh ngày 12.9.1962 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Auricher Straße 102, 26624 Südbrookmerland

Giới tính: Nam

53.

Trần David Quốc Hòa - F.Anh, sinh ngày 28.4.2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Auricher Straße 102, 26624 Südbrookmerland

Giới tính: Nam

54.

Trần Victor Đức Hiếu - T.Ngọc, sinh ngày 16.9.2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Auricher Straße 102, 26624 Südbrookmerland

Giới tính: Nam

55.

Nguyễn Hoài Việt, sinh ngày 09.11.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Neustädtische Heidestraße 43, 14776 Brandenburg an der Havel

Giới tính: Nam

56.

Bùi Hải Nhi, sinh ngày 13.8.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Seilerstr. 22A, 31655 Stadthagen

Giới tính: Nữ

57.

Nguyễn Lan Thư, sinh ngày 22.8.1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Altenburger Str. 6, 04539 Groitzsch

Giới tính: Nữ

58.

Nguyễn Thu Trang, sinh ngày 29.3.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Altenburger Str. 6, 04539 Groitzsch

Giới tính: Nữ

59.

Trần Thị Huế, sinh ngày 08.02.1975 tại Hải Phòng Hiện trú tại: Bremer Straße 6, 21073 Hamburg

Giới tính: Nữ

60.

Trương Ngọc Bảo Trân, sinh ngày 27.7.1990 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Similiberg 7, 22119 Hamburg

Giới tính: Nữ

61.

Lê Minh Anh, sinh ngày 02.5.2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Pestalozziweg 2, 37081 Göttingen

Giới tính: Nữ

62.

Triệu Việt Đức, sinh ngày 05.6.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hindenburgdamm 70, 25421 Pinneberg

Giới tính: Nam

63.

Bùi Thị Kim Oanh, sinh ngày 17.11.1962 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Marktplatz 5, 30853 Langenhagen

Giới tính: Nữ

64.

Nguyễn Trọng Nguyên, sinh ngày 15.8.1957 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Treskowallee 82, 10318 Berlin

Giới tính: Nam

65.

Đặng Thị Mai Linh, sinh ngày 02.3.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Spittaler Straße 1B, 28359 Bremen

Giới tính: Nữ

66.

Phạm Anh Vũ, sinh ngày 22.01.1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: An der Feuerwache 8, 04924 Bad Liebenwerda

Giới tính: Nam

67.

Nguyễn Thị Bích Thùy, sinh ngày 03.5.1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lerchenweg 34, 38468 Ehra-Lessien Ehra

Giới tính: Nữ

68.

Phạm Thị Bảo Ngọc, sinh ngày 15.8.1987 tại Bình Định

Hiện trú tại: Bleicherstr. 30A, 18055 Rostock

Giới tính: Nữ

69.

Lý Thúy Vi, sinh ngày 24.9.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Niedermühlenkamp 8, 33604 Bielefeld

Giới tính: Nữ

70.

Nguyễn Phúc Maximilian, sinh ngày 26.12.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Holzhauser Berg 2, 49124 Georgsmarienhütte

Giới tính: Nam

71.

Nguyễn Agnes, sinh ngày 04.02.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Holzhauser Berg 2, 49124 Georgsmarienhütte

Giới tính: Nữ

72.

Đặng Đức Chung, sinh ngày 16.11.1994 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Falkenberg 1, 15518 Briesen (Mark) OT Falkenberg

Giới tính: Nam

73.

Phí Ngọc Huy, sinh ngày 24.10.1997 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Ehm Welk Str. 15, 18106 Rostock

Giới tính: Nam

74.

Nguyễn Phúc Bình, sinh ngày 29.11.975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Landsberger Allee 228C, 10367 Berlin

Giới tính: Nam

75.

Nguyễn Tuấn Quang Anh, sinh ngày 09.8.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Franz-Mehring-Str. 18, 16816 Neuruppin

Giới tính: Nam

76.

Nguyễn Thu Hà Franziska, sinh ngày 25.01.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Salinenstraße 116, 99086 Erfurt

Giới tính: Nữ

77.

Nguyễn Văn Quang, sinh ngày 26.12.1973 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Fürstengarten 15, 21481 Lauenburg/Elbe

Giới tính: Nam

78.

Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh ngày 18.4.2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fürstengarten 15, 21481 Lauenburg/Elbe

Giới tính: Nữ

79.

Nguyễn Quang Đạt, sinh ngày 08.6.1962 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Nesselweg 25, 13158 Berlin

Giới tính: Nam

80.

Lê Thị Thu Hương, sinh ngày 15.12.1971 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Nesselweg 25, 13158 Berlin

Giới tính: Nữ

81.

Nguyễn Quang Việt Long, sinh ngày 04.11.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nesselweg 25, 13158 Berlin

Giới tính: Nam

82.

Bùi Thị Phương Trang, sinh ngày 26.01.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Kingenberg 5, 29410 Hansestadt Salzwedel

Giới tính: Nữ

83.

Nguyễn Nhật Hoàn, sinh ngày 21.3.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Coppistr. 10, 10365 Berlin

Giới tính: Nam

84.

Vũ Vũ Phương Linh, sinh ngày 10.01.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bornitzstr. 12, 10367 Berlin

Giới tính: Nữ

85.

Nguyễn Lê Tuấn Anh, sinh ngày 02.9.2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstraße 12, 26954 Nordenham

Giới tính: Nam

86.

Lê Kevin Phạm Duy, sinh ngày 28.02.2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Randowstr. 24, 13057 Berlin

Giới tính: Nam

87.

Đào Đức Dũng, sinh ngày 27.11.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Abram-Joffe-Str. 18, 12489 Berlin

Giới tính: Nam

88.

Nguyễn Đình Hà, sinh ngày 17.12.1993 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Falkenberg Chausee 110 bei Neumann, 13057 Berlin

Giới tính: Nam

89.

Nguyễn Tiến Duy, sinh ngày 08.02.2002 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Fuhlsbüttler Straße 175, 22307 Hamburg

Giới tính: Nam

90.

Trịnh Thùy Anh, sinh ngày 31.10.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nestorstr. 53, 10709 Berlin

Giới tính: Nữ

91.

Nguyễn Đặng Trung Kiên, sinh ngày 30.11.1997 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Vulkanstr. 20, 10367 Berlin

Giới tính: Nam

92.

Vũ Quang Huy, sinh ngày 14.10.1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Zur Waage 53, 10247 Berlin

Giới tính: Nam

93.

Nguyễn Elisa Nguyệt Minh, sinh ngày 21.8.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Vulkanstr. 20, 10367 Berlin

Giới tính: Nữ

94.

Lê Quỳnh Trang, sinh ngày 06.01.1981 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Jürgen-Töpfer-Str. 11, 22763 Hamburg

Giới tính: Nữ

95.

Nguyễn Khánh Thịnh, sinh ngày 16.9.2013 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Jürgen-Töpfer-Str. 11, 22763 Hamburg

Giới tính: Nam

96.

Đoàn Duy Chiến, sinh ngày 01.6.1970 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Karl-Marx-Allee 39, 10178 Berlin

Giới tính: Nam

97.

Dương Thu Trang, sinh ngày 30.5.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Göttinger Chaussee 162A, 30459 Hannover

Giới tính: Nữ

98.

Dương Thu An, sinh ngày 17.4.2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Tulpenstieg 4, 22850 Norderstedt

Giới tính: Nữ

99.

Phạm Văn Cường, sinh ngày 18.9.1987 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Jacobystr. 3, 10179 Berlin

Giới tính: Nam

100.

Nguyễn Thanh Hà, sinh ngày 07.02.1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Osterbrook 18, 20537 Hamburg

Giới tính: Nữ

101.

Đinh Xuân Tiến, sinh ngày 01.3.1960 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Simonstr. 31, 90763 Fürth

Giới tính: Nam

102.

Phan Lê Nhật Hùng, sinh ngày 12.02.1992 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Havemann Str. 27, 12689 Berlin

Giới tính: Nam

103.

Phan Mỹ Hiếu, sinh ngày 01.02.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lärchen Str. 16, 18273 Güstrow

Giới tính: Nữ

104.

Phan Việt Đức, sinh ngày 14.01.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lärchen Str. 16, 18273 Güstrow

Giới tính: Nam

105.

Nguyễn Jozeph, sinh ngày 19.10.2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Vulkanstr. 20, 10367 Berlin

Giới tính: Nam

106.

Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh ngày 17.3.1976 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Junckerstr. 18A, 16816 Neuruppin

Giới tính: Nữ

107.

Nguyễn Tuấn Tùng, sinh ngày 03.01.1993 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Breiter Weg 117, 39104 Magdeburg

Giới tính: Nam

108.

Trần Ngọc Giang, sinh ngày 08.10.1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ernstr. 59, 13509 Berlin

Giới tính: Nam

109.

Trần Hani, sinh ngày 04.7.2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ernstr. 59, 13509 Berlin

Giới tính: Nữ

110.

Hồ Thị Vân Truyền, sinh ngày 14.12.1997 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Rumpffsweg 19, 20537 Hamburg

Giới tính: Nữ

111.

Trương Ngọc Duy, sinh ngày 31.01.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Erich-Kästner Str. 65, 12619 Berlin

Giới tính: Nam

112.

Hoàng Lộc, sinh ngày 15.11.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hackenbergstr. 29, 12489 Berlin

Giới tính: Nam

113.

Phạm Hải Anh, sinh ngày 30.01.1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Heinrich-Böll-Str. 42, 68766 Hockenheim

Giới tính: Nữ

114.

Cổ Thị Kim Ngân, sinh ngày 12.5.1970 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Landsberger Allee 185, 10369 Berlin

Giới tính: Nữ

115.

Đặng Quang Vinh Kevin, sinh ngày 17.6.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee 185, 10369 Berlin

Giới tính: Nam

116.

Nguyễn Nam Sơn, sinh ngày 05.9.1994 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Breitstraße 4, 04523 Pegau

Giới tính: Nam

117.

Ngô Kiều Loan, sinh ngày 29.9.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Fenn 3, 12167 Berlin

Giới tính: Nữ

118.

Hoàng Nghĩa Lương, sinh ngày 09.6.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heinrich-Pera-Str. 2, 06110 Halle (Saale)

Giới tính: Nam

119.

Nguyễn Đức Vương, sinh ngày 16.8.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lüderstraße 25, 49356 Diepholz

Giới tính: Nam

120.

Lê Bích Phượng, sinh ngày 13.4.1981 tại Nam Định

Hiện trú tại: Fühlsbüttler Str. 415b, 22309 Hamburg

Giới tính: Nữ

121.

Hồ Thị Mai Linh, sinh ngày 10.5.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rudolf-Breitscheid-Straße 51, 16775 Gransee

Giới tính: Nữ

122.

Nguyễn Tất Thành, sinh ngày 18.10.1981 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Mozartstraße 20, 23968 Wismar

Giới tính: Nam

123.

Vĩnh Bảo Trung, sinh ngày 11.7.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Eisenbahnstr. 32, 16225 Eberswalde

Giới tính: Nam

124.

Trần Thị Thủy Tiên, sinh ngày 02.4.1989 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Uhlandstr. 191, 10623 Berlin

Giới tính: Nữ

125.

Bùi Thị Bích Ngọc, sinh ngày 13.02.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 86c, 10247 Berlin

Giới tính: Nữ

126.

Mai Việt Đức, sinh ngày 15.3.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rhinstr. 4, 10315 Berlin

Giới tính: Nam

127.

Nghiêm Thị Thúy Hằng, sinh ngày 02.9.1992 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Münzstraße 10, 38100 Braunschweig

Giới tính: Nữ

128.

Bùi Thị Kim Ngân, sinh ngày 07.5.1971 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Heinrich-Heine-Str. 2A, 15741 Bestensee

Giới tính: Nữ

129.

Nguyễn Đức Quang, sinh ngày 21.6.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wiesenhof 7, 14478 Potsdam

Giới tính: Nam

130.

Nguyễn Thu Hương, sinh ngày 10.9.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Oldenburger Str. 37, 27753 Delmenhorst

Giới tính: Nữ

131.

Nguyễn Uyên Nhi Melina, sinh ngày 17.9.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Oldenburger Str. 37, 27753 Delmenhorst

Giới tính: Nữ

132.

Lưu Vivi, sinh ngày 03.10.2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hagener Str. 75c, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

133.

Nguyễn Hồng Nhung, sinh ngày 30.4.1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Potsdamerstr. 63, 10785 Berlin

Giới tính: Nữ

134.

Doãn Đức Đông, sinh ngày 08.12.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dolgenseestr. 21, 10319 Berlin

Giới tính: Nam

135.

Phạm Hồng Anh, sinh ngày 09.3.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sonnenallee 296, 12057 Berlin

Giới tính: Nữ

136.

Phùng Việt Đức, sinh ngày 27.10.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Franz-Stenzer-Str. 9, 12679 Berlin

Giới tính: Nam

137.

Nguyễn An, sinh ngày 23.5.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wartlaustraße 13, 17033 Neubrandenburg

Giới tính: Nam

138.

Hoàng Thị Phương Phi, sinh ngày 25.11.1977 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Rehsprung 15, 31303 Burgdorf

Giới tính: Nữ

139.

Lê Bảo Ngọc, sinh ngày 05.11.1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bernhard-Weiß-Sr. 3, 10178 Berlin

Giới tính: Nữ

140.

Phạm Thùy An, sinh ngày 03.10.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sandkruger Straße 6, 26209 Hatten

Giới tính: Nữ

141.

Phạm Tuấn Khang, sinh ngày 05.11.2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sandkruger Straße 6, 26209 Hatten

Giới tính: Nam

142.

Lê Kiều Phương, sinh ngày 26.10.1990 tại Vĩnh Phú

Hiện trú tại: Geinitzstr. 3c, 01217 Dresden

Giới tính: Nữ

143.

Pagel Phương Trang, sinh ngày 17.8.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Märchenweg 1C, 04519 Rackwitz

Giới tính: Nữ

144.

Lê Thị Trang, sinh ngày 23.7.1990 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Jahnstr. 32, 49080 Osnabrück

Giới tính: Nữ

145.

Lê Thị Thu Trang, sinh ngày 02.10.1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Naumburger Str. 21, 06712 Zeit

Giới tính: Nữ

146.

Đào Minh Hà, sinh ngày 27.9.1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kirchenstr. 7A, 27569 Bremerhaven

Giới tính: Nam

147.

Nguyễn Thu Hiền, sinh ngày 01.3.1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kirchenstr. 7A, 27569 Bremerhaven

Giới tính: Nữ

148.

Đào Ngọc Linh, sinh ngày 21.3.2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kirchenstr. 7A, 27569 Bremerhaven

Giới tính: Nữ

149.

Trần Lê Anh, sinh ngày 16.7.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Platz der Vereinten Nationen 9, 10249 Berlin

Giới tính: Nữ

150.

Hoàng Thái Nam, sinh ngày 20.9.2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Salanderweg 28, 12685 Berlin

Giới tính: Nam

151.

Hoàng Hoàng Ngọc Uyên, sinh ngày 23.7.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Salanderweg 28, 12685 Berlin

Giới tính: Nữ

152.

Lê Duy Anh, sinh ngày 09.7.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fontanesiedlung 29D, 16761 Hennigsdorf

Giới tính: Nam

153.

Hoàng Văn Phước, sinh ngày 01.01.1964 tại Lào

Hiện trú tại: Auguste-Viktoria-Allee 27, 13403 Berlin

Giới tính: Nam

154.

Nguyễn Lý Minh Cường, sinh ngày 03.8.1963 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Reinickendorfer Str. 8, 16761 Hennigsdorf

Giới tính: Nam

155.

Nguyễn Thị Anna, sinh ngày 24.4.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hartmut-Colden Str. 4, 18146 Rostock

Giới tính: Nữ

156.

Vũ Đức Minh, sinh ngày 19.3.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Leipziger Str. 9, 39112 Magdeburg

Giới tính: Nam

157.

Trần Thị Thùy Nhung, sinh ngày 12.4.1992 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Gallesteig 2, 10589 Berlin

Giới tính: Nữ

158.

Phạm Thanh Loan, sinh ngày 14.12.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fuhlsbütteler 464, 22309 Hamburg

Giới tính: Nữ

159.

Trần Đức Huy, sinh ngày 10.01.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Jungfernstieg 3, 31592 Stolzenau

Giới tính: Nam

160.

Nguyễn Hải Anh, sinh ngày 26.11.2000 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schlesische Str. 7, 49088 Osnabrück

Giới tính: Nữ

161.

Lê Thị Ngọc Hà, sinh ngày 03.8.1990 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Halberstädter Str. 96, 39112 Magdeburg

Giới tính: Nữ

162.

Nguyễn Hoàng Lâm, sinh ngày 09.9.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lärchen Str. 20, 18273 Güstrow

Giới tính: Nam

163.

Lê Thị Kim Phụng, sinh ngày 19.02.1981 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Eichenweg 28, 38642 Goslar

Giới tính: Nữ

164.

Trần Thanh Tú, sinh ngày 29.7.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Efenweg 1, 22299 Hamburg

Giới tính: Nữ

165.

Trần Hoàng Anh, sinh ngày 09.5.2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Efenweg 1, 22299 Hamburg

Giới tính: Nữ

166.

Hà Mỹ Lan, sinh ngày 12.8.1970 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Warthestr. 17, 12051 Berlin

Giới tính: Nữ

167.

Nguyễn Thành Đức, sinh ngày 01.10.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Martin-Luther-Platz 6, 01099 Dresden

Giới tính: Nam

168.

Vũ Thị Thanh Trà, sinh ngày 23.9.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Eisenberger Str. 15, 01127 Dresden

Giới tính: Nữ

169.

Nguyễn Đức Khánh, sinh ngày 27.8.1966 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Otto-Wels-Ring 30, 12351 Berlin

Giới tính: Nam

170.

Nguyễn Ngọc Khánh, sinh ngày 20.9.1986 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Vahrenwalder Str. 157, 30165 Hannover

Giới tính: Nam

171.

Trần Phương Anh, sinh ngày 15.01.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Innere Zwickauer Straße 61, 08062 Zwickau

Giới tính: Nữ

172.

Vũ Huyền Trang, sinh ngày 14.12.1989 tại Nam Định

Hiện trú tại: Franz-Stenzer-Str. 13, 12679 Berlin

Giới tính: Nữ

173.

Lê Thu Hà, sinh ngày 21.9.1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Adenauerring 6B, 49393 Lohne

Giới tính: Nữ

174.

Phạm Hoàng Dương, sinh ngày 28.01.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Eisenbahnstraße 16, 16225 Eberswalde

Giới tính: Nam

175.

Đào Phương Anh, sinh ngày 16.10.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Sandkamp 53A, 29456 Hitzacker (Elbe)

Giới tính: Nữ

176.

Trần Thị Vân, sinh ngày 10.12.1960 tại Nam Định

Hiện trú tại: Stukenborg 117, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

177.

Nguyễn Công Danh, sinh ngày 05.7.1962 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Siemensstr. 14A, 12459 Berlin

Giới tính: Nam

178.

Trần Thị Thu Hà, sinh ngày 29.6.1967 tại Nha Trang Hiện trú tại: Siemensstr. 14A, 12459 Berlin

Giới tính: Nữ

179.

Nguyễn Tiến Đạt, sinh ngày 05.02.1999 tại CHLB Đức Hiện trú tại: Clara-Zetkin-Ring 6, 01591 Riesa

Giới tính: Nam

180.

Đào Thị Nga, sinh ngày 08.8.1983 tại Bắc Giang Hiện trú tại: Lichtenberg Str. 10, 10178 Berlin

Giới tính: Nữ

181.

Bạch Đăng Hiệu, sinh ngày 09.5.1979 tại Hà Nội Hiện trú tại: Poststr. 4, 01814 Bad Schandau

Giới tính: Nam

182.

Lê Đức Toàn, sinh ngày 09.9.2003 tại Tp. Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Stresemannstr. 5, 49377 Vechta.

Giới tính: Nam

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1899/QĐ-CTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1899/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2015
Ngày hiệu lực26/08/2015
Ngày công báo11/09/2015
Số công báoTừ số 977 đến số 978
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1899/QĐ-CTN

Lược đồ Quyết định 1899/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1899/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1899/QĐ-CTN
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýTrương Tấn Sang
        Ngày ban hành26/08/2015
        Ngày hiệu lực26/08/2015
        Ngày công báo11/09/2015
        Số công báoTừ số 977 đến số 978
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1899/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1899/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức

             • 26/08/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/09/2015

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/08/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực