Quyết định 19/1997/QĐ-BCN

Quyết định 19/1997/QĐ-BCN thành lập Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp khu vực II do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Quyết định 19/1997/QĐ-BCN thành lập Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp khu vực II đã được thay thế bởi Quyết định 5572/QĐ-BCT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công thương chủ trì hoặc liên tịch hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 19/1997/QĐ-BCN thành lập Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp khu vực II


BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 19/1997/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CÔNG NGHIỆP KHU VỰC II

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 378/TTg ngày 4/6/1997 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Cục Kiểm tra giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp;
Căn cứ thoả thuận số 242/TCCB-TC ngày 31/10/1997 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ;
Theo đề nghị của đồng chí Cục trưởng Cục Kiểm tra giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp và đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp khu vực II trực thuộc Cục Kiểm tra giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp.

Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp khu vực II dựa trên cơ sở Chi nhánh Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp phía Nam trước đây, có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp khu vực II có những nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:

1. Tổ chức kiểm tra, kiểm định và lập hồ sơ các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong ngành công nghiệp để làm cơ sở cho cơ quan Thanh tra Nhà nước về an toàn lao động xét cấp giấy phép sử dụng. Địa bàn hoạt động từ Tỉnh Khánh Hoà trở vào phía Nam.

2. Tổ chức kiểm tra, kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị mỏ, điện, cơ khí, hoá chất (không nằm trong danh mục tại Thông tư số 22/TT-LĐTBXH ngày 8/11/1996) trong ngành công nghiệp để trình Cục Kiểm tra giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp xem xét cho phép hoặc trình Bộ Công nghiệp cho phép sử dụng.

3. Tham gia xét duyệt các phương án đầu tư và các máy, thiết bị, vật, các chât có yêu cầu nghiệm ngặt về an toàn lao động và các thiết bị an toàn khác trong ngành công nghiệp.

Tham gia duyệt thiết kế chế tạo, lắp đặt, sửa chữa các máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiệm về an toàn lao động theo phân cấp quản lý của Cục.

4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ cho công nhân vận hành: nồi hơi, thiết bị chịu áp lực, thiết bị lạnh, thiết bị nâng, công hàn áp lực trong ngành công nghiệp.

Tham gia tổ chức đào tạo, huấn luyện ác kiểm định viên để Cục cấp thẻ và đề xuất với Cục thành lập các chi nhánh kiểm định kỹ thuật an toan côgn nghiệp tại các khu vực để Cục xem xét quyết định.

Điều 3. Tổ chức của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp khu vực II gồm có:

 - Giám đốc.

 - Các Phó Giám đốc.

 - Các Phòng nghiệp vụ và chuyên môn.

 - Các Chi nhánh tại một số địa phương.

 - Giám đốc Trung tâm do Cục trưởng đề nghị Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm.

 - Các Phó giám đốc, các Phòng, các Chi nhánh do Giám đốc Trung tâm đề nghị Cục trưởng Cục Kiểm tra giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp quyết định.

Điều 4. Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp khu vực II là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Cục Kiểm tra giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp, Trung tâm được phep thu phú và lệ phú theo quy định hiện hành của Nhà nước, có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước, có con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Điều 5. Giám đốc Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp khu vực II có trách nhiệm xây dựng biên chế, quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm trình Cục trưởng Cục Kiểm tra giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp phê duyệt; chịu trách nhiệm về những kết luận kỹ thuật do Trung tâm tiến hành kiểm định.

Điều 6. Các Ông: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng, Cục trưởng Cục Kiểm tra giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp, Giám đốc Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp khu vực II, Thủ trưởng các đơn vị trong ngành công nghiệp có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ CÔNG NGHIỆP
Đặng Vũ Chư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/1997/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/1997/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2007
Ngày hiệu lực26/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/1997/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 19/1997/QĐ-BCN thành lập Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp khu vực II


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 19/1997/QĐ-BCN thành lập Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp khu vực II
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu19/1997/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýĐặng Vũ Chư
        Ngày ban hành26/12/2007
        Ngày hiệu lực26/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 19/1997/QĐ-BCN thành lập Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp khu vực II

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/1997/QĐ-BCN thành lập Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp khu vực II