Quyết định 19/2000/QĐ-BVHTT

Quyết định 19/2000/QĐ-BVHTT thành lập Ban quản lý Dự án các làng dân tộc trực thuộc Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ba hành

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2000/QĐ-BVHTT thành lập Ban quản lý Dự án làng dân tộc thuộc Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch dân tộc Việt Nam


BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/2000/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC LÀNG DÂN TỘC TRỰC THUỘC BAN QUẢN LÝ LÀNG VĂN HÓA - DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 8 - 11 - 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa - Thông tin;
Căn cứ Quyết định số 142/1999/QĐ-TTg ngày 16 - 6 - 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;
Theo đề nghị của Trưởng Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý Dự án các làng dân tộc trực thuộc Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ban quản lý Dự án các làng dân tộc có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng. Trụ sở của Ban đóng tại Đồng Mô, thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây.

Điều 2. Ban quản lý Dự án các làng dân tộc có các nhiệm vụ :

- Tổ chức thực hiện các dự án đã được Nhà nước phê duyệt do Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam giao; Trong quá trình triển khai nhiệm vụ trên phải thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước (Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8 - 7 - 1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5 - 5 - 2000,...), kế hoạch và quy định của Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

- Quản lý tài chính, tài sản, công chức, viên chức theo quy định của Chính phủ; Phân cấp của Bộ Văn hóa - Thông tin, của Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Điều 3. Tổ chức Ban quản lý Dự án các làng dân tộc có :

- Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và một số công chức, viên chức chuyên môn kỹ thuật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Trưởng Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5,
- Lưu VP, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA-THÔNG TIN
 Nguyễn Khoa Điềm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2000/QĐ-BVHTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2000/QĐ-BVHTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2000
Ngày hiệu lực16/09/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2000/QĐ-BVHTT

Lược đồ Quyết định 19/2000/QĐ-BVHTT thành lập Ban quản lý Dự án làng dân tộc thuộc Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch dân tộc Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 19/2000/QĐ-BVHTT thành lập Ban quản lý Dự án làng dân tộc thuộc Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch dân tộc Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu19/2000/QĐ-BVHTT
        Cơ quan ban hànhBộ Văn hoá-Thông tin
        Người kýNguyễn Khoa Điềm
        Ngày ban hành01/09/2000
        Ngày hiệu lực16/09/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 19/2000/QĐ-BVHTT thành lập Ban quản lý Dự án làng dân tộc thuộc Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch dân tộc Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2000/QĐ-BVHTT thành lập Ban quản lý Dự án làng dân tộc thuộc Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch dân tộc Việt Nam

            • 01/09/2000

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/09/2000

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực