Quyết định 119/2001/QĐ-UB

Quyết định 119/2001/QĐ-UB về việc xử lý việc quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức trong nước đã kê khai sử dụng đất theo Chỉ thị 245/TTg ngày 22/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa có đủ giấy tờ (quyết định giao đất, cho thuê đất) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2001/QĐ-UB xử lý việc quản lý sử dụng đất đối với tổ chức trong nước đã kê khai sử dụng đất theo Chỉ thị 245/TTg chưa có đủ giấy tờ


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 119/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

"XỬ LÝ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TRONG NƯỚC ĐÃ KÊ KHAI SỬ DỤNG ĐẤT THEO CHỈ THỊ 245/TTG NGÀY 22/4/1996 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NHƯNG CHƯA CÓ ĐỦ GIẤY TỜ (QUYÕT ĐỊNH GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT)"

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÈ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Luật Đất đai;
Căn cứ Chỉ thị 245/TTg ngày 24/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện một số việc cấp bách trong quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất;
Căn cứ Chỉ thị số 15/2001/CT-UB ngày 24/4/2001 của UBND Thành phố về tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, kiên quyết xử lý, thu hối đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính Nhà đất tại công văn số 128/SĐCNĐ-QL ngày 24/10/2001,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ nội dung quy định tại mục 3, khoản 3, Điều I Quyết định số 680/QĐ-UB ngày 17/2/1998 của UBND Thành phố về việc ký kết hợp đồng cho thuê đất (theo mẫu 2) đối với các tổ chức trong nước đã kê khai sử dụng đất theo Chỉ thị 245/TTG ngày 24/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa có giấy tờ hợp lệ về đất (Quyết định giao đất, cho thuê đất).

Điều 2: Giao nhiệm vụ cho các ngành, các cấp.

a. Sở Địa chính Nhà đất

- Thông báo và hướng dẫn các tổ chức sử dụng đất chưa có giấy tờ hợp lệ về đất (Quyết định giao đất, cho thuê đất) trong thời hạn nhất định phải hoàn thành thủ tục hồ sơ, trình UBND Thành phố quyết định cho thuê đất để làm căn cứ lập hợp đồng cho thuê đất có thời hạn theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với UBND các quận, huyện kiểm tra, xem xét việc sử dụng đất của các tổ chức, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai theo Chỉ thị 15/2001/CT-UB ngày 24/4/2001 của UBND Thành phố.

b. Cục Thuế Hà Nội tiếp tục tổ chức thu tiền thuê đất hàng năm theo quy định đối với các tổ chức sử dụng đất chưa có giấy tờ hợp lệ về đất trong thời gian cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết việc cho thuê đất có thời hạn theo quy định.

Điều 3. Quyết định này cã hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các sở: Địa chính Nhà đất, Tài chính Vật giá, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lê Quý Đôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 119/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu119/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2001
Ngày hiệu lực28/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 119/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 19/2001/QĐ-UB xử lý việc quản lý sử dụng đất đối với tổ chức trong nước đã kê khai sử dụng đất theo Chỉ thị 245/TTg chưa có đủ giấy tờ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 19/2001/QĐ-UB xử lý việc quản lý sử dụng đất đối với tổ chức trong nước đã kê khai sử dụng đất theo Chỉ thị 245/TTg chưa có đủ giấy tờ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu119/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Quý Đôn
        Ngày ban hành28/11/2001
        Ngày hiệu lực28/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 19/2001/QĐ-UB xử lý việc quản lý sử dụng đất đối với tổ chức trong nước đã kê khai sử dụng đất theo Chỉ thị 245/TTg chưa có đủ giấy tờ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2001/QĐ-UB xử lý việc quản lý sử dụng đất đối với tổ chức trong nước đã kê khai sử dụng đất theo Chỉ thị 245/TTg chưa có đủ giấy tờ

            • 28/11/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/11/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực