Quyết định 19/2006/QĐ-BBCVT

Quyết định 19/2006/QĐ-BBCVT về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718-1:2005 do Bộ trưởng Bộ Bưu chính-Viễn thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2006/QĐ-BBCVT bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718-1:2005


BỘ BƯU CHÍNH-VIỄN THÔNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 19/2006/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BẮT BUỘC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3718-1:2005

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25/05/2002;
Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/09/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Công bố bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718-1:2005 "Quản lý an toàn trong trường bức xạ tần số rađiô - Phần 1: Mức phơi nhiễm lớn nhất trong dải tần từ 3 kHz đến 300 GHz" đối với các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (trạm thu phát thông tin di động).

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
-
Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- UBND
các tỉnh, TP thuộc Trung ương;
-
Bộ trưởng các Thứ trưởng;
-
Các Sở BCVT;
-
Các doanh nghiệp viễn thông;
-
Công báo;
-
Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ pháp);
-
Lưu: VT, KHCN.

BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
Đỗ Trung Tá

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2006/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2006/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2006
Ngày hiệu lực09/07/2006
Ngày công báo24/06/2006
Số công báoTừ số 26 đến số 27
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2006/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 19/2006/QĐ-BBCVT bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718-1:2005


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 19/2006/QĐ-BBCVT bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718-1:2005
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu19/2006/QĐ-BBCVT
        Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
        Người ký***, Đỗ Trung Tá
        Ngày ban hành15/06/2006
        Ngày hiệu lực09/07/2006
        Ngày công báo24/06/2006
        Số công báoTừ số 26 đến số 27
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 19/2006/QĐ-BBCVT bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718-1:2005

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2006/QĐ-BBCVT bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718-1:2005

            • 15/06/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/06/2006

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/07/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực