Quyết định 19/2006/QĐ-BTM

Quyết định 19/2006/QĐ-BTM về việc quản lý nhập khẩu đường năm 2006 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 19/2006/QĐ-BTM quản lý nhập khẩu đường 2006 đã được thay thế bởi Quyết định 5572/QĐ-BCT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công thương chủ trì hoặc liên tịch hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2006/QĐ-BTM quản lý nhập khẩu đường 2006


BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/2006/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUẢN LÝ NHẬP KHẨU ĐƯỜNG NĂM 2006

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 17/TTg-KTTH ngày 13 tháng 4 năm 2006 về việc nhập khẩu đường năm 2006;
Sau khi thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công nghiệp và các Bộ, ngành hữu quan;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đường mía các loại thuộc Nhóm 1701 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành, nhập khẩu phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước trong năm 2006 thực hiện theo giấy phép của Bộ Thương mại.

Điều 2. Trên cơ sở tổng lượng đường cần nhập khẩu năm 2006 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo, Bộ Thương mại cấp giấy phép nhập khẩu đường mía các loại theo quy định sau đây:

1. Dành 30% lượng đường cần nhập khẩu cấp cho các nhà máy đường nhập khẩu đường mía thô phục vụ trực tiếp sản xuất đường; số lượng, thời hạn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo sau khi trao đổi với Hiệp hội Mía Đường Việt Nam.

2. Dành 30% lượng đường cần nhập khẩu cấp cho các doanh nghiệp nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất; số lượng, thời hạn do Bộ Công nghiệp thông báo.

3. Dành 30% lượng đường cần nhập khẩu cấp cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại. Bộ Thương mại cấp giấy phép nhập khẩu đường mía các loại cho 7 doanh nghiệp đầu mối trên cơ sở đề nghị của Uỷ ban nhân dân các thành phố, Bộ ngành sau đây:

- Thành phố Hà Nội: 01 doanh nghiệp

- Thành phố Hồ Chí Minh: 02 doanh nghiệp

- Thành phố Hải Phòng: 01 doanh nghiệp

- Thành phố Đà Nẵng: 01 doanh nghiệp

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 01 doanh nghiệp

- Bộ Thương mại: 01 doanh nghiệp

4. 10% lượng đường cần nhập khẩu còn lại để dự phòng, nhằm can thiệp thị trường khi cần.

Điều 3. Đường mía các loại thuộc Nhóm 1701 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành, nhập khẩu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu và thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu cho nước ngoài không phải có giấy phép của Bộ Thương mại. Thủ tục nhập khẩu, thanh quyết toán thuế giải quyết tại cơ quan hải quan theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

                                       


Nơi nhận:   

- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ,                                  
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- UBND các tỉnh , T.P trực thuộc TW,    
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW,
- Viện KSND tối cao.
- Toà án ND tối cao,
- Cơ quan TW của các Đoàn thể,
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản)
- Công báo,
- Hiệp hội Mía Đường Việt Nam
- Các Sở Thương mại và Du lịch.
- Bộ Thương mại: Bộ trưởng, các Thứ trưởng
các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc. - Lưu : VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2006/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2006/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2006
Ngày hiệu lực21/05/2006
Ngày công báo06/05/2006
Số công báoTừ số 7 đến số 8
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 19/2006/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 19/2006/QĐ-BTM quản lý nhập khẩu đường 2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 19/2006/QĐ-BTM quản lý nhập khẩu đường 2006
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu19/2006/QĐ-BTM
       Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
       Người kýPhan Thế Ruệ
       Ngày ban hành20/04/2006
       Ngày hiệu lực21/05/2006
       Ngày công báo06/05/2006
       Số công báoTừ số 7 đến số 8
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 19/2006/QĐ-BTM quản lý nhập khẩu đường 2006

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2006/QĐ-BTM quản lý nhập khẩu đường 2006