Quyết định 19/2008/QĐ-BTC

Quyết định 19/2008/QĐ-BTC bãi bỏ Thông tư 40/2005/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính đối với các dự án cấp nước sạch sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2008/QĐ-BTC bãi bỏ TT 40/2005/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính dự án cấp nước sạch sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức


BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 19/2008/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 40/2005/TT-BTC NGÀY 25/5/2005 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CẤP NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Quyết định số 181/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cho vay lại từ nguồn vay, viện trợ nước ngoài của Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bãi bỏ Thông tư số 40/2005/TT-BTC ngày 25/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án cấp nước sạch sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Điều 2. Tất cả các dự án cấp nước sạch sử dụng nguồn vốn ODA được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục yêu cầu tài trợ ODA (theo Điều 8 Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức) kể từ ngày 18/12/2007 (ngày Quyết định số 181/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 có hiệu lực thi hành): áp dụng cơ chế cho vay lại từ ngân sách nhà nước theo các điều kiện cho vay lại quy định tại Quyết định số 181/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007.

Điều 3. Các dự án cấp nước sạch sử dụng nguồn vốn ODA được tiếp tục áp dụng các điều kiện cho vay lại quy định tại Thông tư số 40/2005/TT-BTC ngày 25/5/2005, bao gồm:

a) Các dự án cấp nước sạch đã được duyệt áp dụng theo các điều kiện cho vay lại quy định tại Thông tư số 40/2005/TT-BTC ngày 25/5/2005;

b) Các dự án cấp nước sạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục yêu cầu tài trợ ODA trước ngày 18/12/2007.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh
, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra VB (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Công báo;
- Vụ Pháp chế;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính
- Lưu VT, TCĐN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2008/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2008/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2008
Ngày hiệu lực26/05/2008
Ngày công báo11/05/2008
Số công báoTừ số 263 đến số 264
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2008/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 19/2008/QĐ-BTC bãi bỏ TT 40/2005/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính dự án cấp nước sạch sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 19/2008/QĐ-BTC bãi bỏ TT 40/2005/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính dự án cấp nước sạch sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu19/2008/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýTrần Xuân Hà
       Ngày ban hành29/04/2008
       Ngày hiệu lực26/05/2008
       Ngày công báo11/05/2008
       Số công báoTừ số 263 đến số 264
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 19/2008/QĐ-BTC bãi bỏ TT 40/2005/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính dự án cấp nước sạch sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2008/QĐ-BTC bãi bỏ TT 40/2005/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính dự án cấp nước sạch sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

           • 29/04/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/05/2008

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực