Quyết định 19/2008/QĐ-TTg

Quyết định 19/2008/QĐ-TTg phê chuẩn hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh Trà Vinh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2008/QĐ-TTg phê chuẩn hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh Trà Vinh


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 19/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN HẠNG ĐẤT TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH TRÀ VINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10 tháng 7 năm 1993;
Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết việc phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp:
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp ổn định trong thời gian 10 năm (từ năm 2008 đến hết năm 2017) của tỉnh Trà Vinh như sau:

STT

Chỉ tiêu

Hạng 1

(ha)

Hạng 2

(ha)

Hạng 3

(ha)

Hạng 4

(ha)

Hạng 5

(ha)

Cộng diện tích (ha)

Thuế ghi thu (tấn)

1

Đất trồng cây hàng năm và mặt nước nuôi trồng thủy sản

28

21.240

36.231

46.958

9.404

113.861

38.056

2

Cây lâu năm

457

2.614

19.854

10.685

-

33.610

11.812

Trong thời gian ổn định hạng đất tính thuế đối với vùng Nhà nước có đầu tư lớn về giao thông, thủy lợi, cải tạo đất và các biện pháp khác đem lại hiệu quả kinh tế cao, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh điều chỉnh hạng đất tính thuế báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh căn cứ vào hạng đất được phê chuẩn tại Điều 1 Quyết định này chỉ đạo, hướng dẫn việc tính thuế và lập sổ bộ thuế đến từng hộ nộp thuế ở địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế điểm 6 Mục II Chi tiết kết quả phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (kèm theo Quyết định số 326/TTg ngày 18 tháng 5 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ).

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2008/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2008/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2008
Ngày hiệu lực25/02/2008
Ngày công báo10/02/2008
Số công báoTừ số 103 đến số 104
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2008/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 19/2008/QĐ-TTg phê chuẩn hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 19/2008/QĐ-TTg phê chuẩn hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu19/2008/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành30/01/2008
        Ngày hiệu lực25/02/2008
        Ngày công báo10/02/2008
        Số công báoTừ số 103 đến số 104
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 19/2008/QĐ-TTg phê chuẩn hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh Trà Vinh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2008/QĐ-TTg phê chuẩn hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh Trà Vinh

         • 30/01/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/02/2008

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/02/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực