Quyết định 19/2010/QĐ-UBND

Quyết định 19/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 55/2007/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí qua phà, đò (Phà Bến Then và Đức Bác) do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 55/2007/QĐ-UBND


UỶ BAN NHÂN DÂN
 TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 19/2010/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 30 tháng 7 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/2007/QĐ-UBND NGÀY 27/9/2007 CỦA UBND TỈNH - THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11/2010/NQ-HĐND NGÀY 22/7/2010 CỦA HĐND TỈNH VỀ ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỨC THU PHÍ QUA PHÀ, QUA ĐÒ (PHÀ BẾN THEN VÀ ĐỨC BÁC)

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/202;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh;
Căn cứ Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND ngày 22/7/2010 của HĐND tỉnh về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung mức thu phí qua phà, qua đò ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh;
Xét đề nghị của Sở Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh về việc ban hành mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc – Theo Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND ngày 22/7/2010 của HĐND tỉnh, như sau:

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung mức thu phí qua phà, qua đò quy định tại Điểm 12, khoản 1 mục A Danh mục và mức thu phí ban hành kèm theo Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh: Quy định mức thu phí qua phà thống nhất cho bến Phà Then và phà Đức Bác:

STT

Đối tượng thu

Đơn vị tính

Mức thu

1

Khách đi bộ

Đồng/lượt

1.000

2

Người đi bộ có hàng trên 20kg

Đồng/lượt

2.000

3

Khách đi xe đạp

Đồng/lượt

2.000

4

Xe môtô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự

Đồng/lượt

5.000

5

Xe môtô ba bánh, xe lôi, xe ba gác và các loại xe tương tự

Đồng/lượt

5.000

6

Xe thô sơ có súc vật kéo do người điều khiển

Đồng/lượt

15.000

7

Xe ôtô chở người từ 7 chỗ ngồi trở xuống

Đồng/lượt

25.000

8

Xe ôtô từ 8 chỗ ngồi đến dưới 16 chỗ ngồi

Đồng/lượt

30.000

9

Xe ôtô từ 16 chỗ ngồi đến dưới 25 chỗ ngồi

Đồng/lượt

40.000

10

Xe ôtô từ 25 chỗ ngồi đến dưới 46 chỗ ngồi

Đồng/lượt

60.000

11

Xe ôtô từ 46 chỗ ngồi trở lên

Đồng/lượt

70.000

12

Xe ôtô chở hàng trọng tải từ 3 tấn trở xuống

Đồng/lượt

40.000

13

Xe ôtô chở hàng trọng tải trên 3 tấn đến dưới 7 tấn

Đồng/lượt

60.000

14

Xe ôtô chở hàng trọng tải từ 7 tấn đến dưới 10 tấn

Đồng/lượt

80.000

15

Xe ôtô chở hàng từ 10 tấn đến dưới 15 tấn

Đồng/lượt

90.000

16

Xe ôtô chở hàng từ 15 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container

Đồng/lượt

100.000

17

Trâu, bò, ngựa và súc vật trọng lượng tương đương 30kg trở lên

Đồng/con/lượt

4.000

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bãi bỏ mức thu phí qua bến phà Then và bến phà Đức Bác quy định tại Điểm 12, khoản I, mục A danh mục và mức thu phí ban hành kèm theo Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh;

Các nội dung khác vẫn được giữ nguyên theo Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh;

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Cục thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan:

2.1. Hướng dẫn thực hiện mức thu, chế độ thu nộp, quản lý theo quy định tại Pháp lệnh Phí, Lệ phí; Nghị định hướng dẫn của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính;

2.2. Trong quá trình thực hiện Quyết định, nếu giá cả tăng cao, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan:

- Trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh mức thu nếu mức thu dự kiến điều chỉnh do giá cả tăng dưới 30% mức thu quy định tại Điều 1 Quyết định này;

- Trường hợp giá cả tăng làm biến động mức thu nói tại Điều 1 tăng 30% trở lên, đề xuất UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh có Nghị quyết điều chỉnh mức thu để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc và Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể, Hội; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các cơ quan, đơn vị thu phí và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2010
Ngày hiệu lực30/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/05/2019
Cập nhật11 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 55/2007/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 19/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 55/2007/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu19/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýNguyễn Thế Trường
       Ngày ban hành30/07/2010
       Ngày hiệu lực30/07/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/05/2019
       Cập nhật11 tháng trước
       (09/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 19/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 55/2007/QĐ-UBND

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 55/2007/QĐ-UBND

           • 30/07/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/07/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực