Quyết định 19/QĐ-TTg

Quyết định 19/QĐ-TTg năm 2011 về xuất vắc xin, hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch bệnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 19/QĐ-TTg xuất vắc xin, hóa chất dự trữ quốc gia


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 19/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT VẮC XIN, HÓA CHẤT DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản số 4073/BNN-TY ngày 07 tháng 12 năm 2010, số 4193/BNN-TY ngày 17 tháng 12 năm 2010, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 17870/BTC-TCDT ngày 28 tháng 12 năm 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9179/BKH-KTDV ngày 23 tháng 12 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 32.000 lít thuốc sát trùng Benkocid; 267.100 liều vắc xin LMLM 3 týp; 207.000 liều vắc xin LMLM týp O; 200.000 liều vắc xin dịch tả lợn và 15 tấn Chlorine thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh: Bình Định, Bình Thuận, Sơn La, Yên Bái phòng, chống dịch bệnh như đề nghị của Bộ tại các văn bản nêu trên.

Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng số vắc xin, hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, KTN;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2011
Ngày hiệu lực05/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 19/QĐ-TTg xuất vắc xin, hóa chất dự trữ quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 19/QĐ-TTg xuất vắc xin, hóa chất dự trữ quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu19/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành05/01/2011
        Ngày hiệu lực05/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 19/QĐ-TTg xuất vắc xin, hóa chất dự trữ quốc gia

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/QĐ-TTg xuất vắc xin, hóa chất dự trữ quốc gia

             • 05/01/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/01/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực