Quyết định 190/2003/QĐ-BCN

Quyết định 190/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Vật tư vận tải thuộc Công ty Vật tư Thiết bị Toàn bộ thành Công ty cổ phần MATEXIM Thăng Long do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 190/2003/QĐ-BCN chuyển Xí nghiệp Vật tư vận tải thuộc Công ty Vật tư Thiết bị toàn bộ thành Công ty cổ phần MATEXIM Thăng Long


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 190/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VẬN TẢI THUỘC CÔNG TY VẬT TƯ THIẾT BỊ TOÀN BỘ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN MATEXIM THĂNG LONG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp (Tờ trình số 458/MĐL-NN/CPH ngày 28 tháng 10 năm 2003), Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Vật tư vận tải thuộc Công ty Vật tư Thiết bị toàn bộ và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 29 tháng 10 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Vật tư vận tải thuộc Công ty Vật tư Thiết bị toàn bộ (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 1.547.500.000 đồng (Một tỷ năm trăm bốn bảy triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 44,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp: 56,00 %;

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp Vật tư vận tải thuộc Công ty Vật tư Thiết bị toàn bộ tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002 để cổ phần hoá (Quyết định số 1996/QĐ-TCKT ngày 18 tháng 8 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 3.767.091.282 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Xí nghiệp là 1.061.997.254 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 42 lao động trong Xí nghiệp là 8.680 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 260.400.000 đồng. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi trả chậm cho 01 lao động nghèo là 315 cổ phần, trị giá 22.050.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư của Xí nghiệp, Công ty Vật tư Thiết bị toàn bộ làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Xí nghiệp Vật tư vận tải thuộc Công ty Vật tư Thiết bị toàn bộ thành Công ty cổ phần MATEXIM Thăng Long,

- Tên giao dịch quốc tế: MATEXIM THANG LONG JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt: MATEXIM THANG LONG;

- Trụ sở chính : Số 1 ngõ 484 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Kinh doanh vật tư, thiết bị toàn bộ, vận tải hàng hoá bằng đường thuỷ và đường bộ;

- Kinh doanh vật tư, thiết bị xây dựng, trang trí nội thất, hàng tiêu dùng, kim loại đen, kim loại màu, sản xuất nan chiếu trúc, mành trúc, đại lý ký gửi, giao nhạn, vận chuyển hàng hoá;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu phân bón, hoá chất và vật tư nông nghiệp; sản xuất phân vi sinh, chế biến thứ ăn gia sức, nuôi trồng thuỷ sản;

- Sản xuất các sản phẩm tiêu dùng và bao bì bằng nhựa, bao bì bằng giấy, các sản phẩm đồ gỗ dân dụng và mỹ nghệ xuất khẩu; sản xuất dây cáp điện;

- Thi công lắp đặt các công trình điện đến 100 kV; xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, san lấp mặt bằng;

- Thu mua thứ, phế liệu sắt thép, kim loại màu;

- Dịch vụ cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng; dịch vụ ăn uống và nhà nghỉ; kinh doanh nhà ở, bất động sản;

- Chiết nạp ga;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần MATEXIM Thăng Long là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Vật tư Thiết bị toàn bộ tổ chức bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần MATEXIM Thăng Long theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Vật tư Thiết bị toàn bộ có trách nhiệm điều hành công việc của Xí nghiệp Vật tư vận tải thuộc Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp, Giám đốc Công ty Vật tư Thiết bị toàn bộ và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần MATEXIM Thăng Longchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
- Như Điều 5
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Công an,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Lao động,Thương binh &Xã hội,
- Bộ Tài chính
- Kho bạc Nhà nước,, 

- Ngân hàng Nhà nước Việt
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,

- Công báo,
- Lưu: VP, TCCB
.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 
 


Châu Hụê Cẩm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 190/2003/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu190/2003/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2003
Ngày hiệu lực03/12/2003
Ngày công báo18/11/2003
Số công báoSố 186
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 190/2003/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 190/2003/QĐ-BCN chuyển Xí nghiệp Vật tư vận tải thuộc Công ty Vật tư Thiết bị toàn bộ thành Công ty cổ phần MATEXIM Thăng Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 190/2003/QĐ-BCN chuyển Xí nghiệp Vật tư vận tải thuộc Công ty Vật tư Thiết bị toàn bộ thành Công ty cổ phần MATEXIM Thăng Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu190/2003/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýChâu Huệ Cẩm
        Ngày ban hành14/11/2003
        Ngày hiệu lực03/12/2003
        Ngày công báo18/11/2003
        Số công báoSố 186
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 190/2003/QĐ-BCN chuyển Xí nghiệp Vật tư vận tải thuộc Công ty Vật tư Thiết bị toàn bộ thành Công ty cổ phần MATEXIM Thăng Long

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 190/2003/QĐ-BCN chuyển Xí nghiệp Vật tư vận tải thuộc Công ty Vật tư Thiết bị toàn bộ thành Công ty cổ phần MATEXIM Thăng Long

            • 14/11/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/11/2003

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/12/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực