Quyết định 190/2013/QĐ-UBND

Quyết định 190/2013/QĐ-UBND về chế độ đãi ngộ đối với nghệ nhân dân ca Quan họ Bắc Ninh; chế độ hỗ trợ đối với nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công và nhân viên phục vụ Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 190/2013/QĐ-UBND chế độ đãi ngộ nghệ nhân dân ca Quan họ Bắc Ninh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/2013/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI NGHỆ NHÂN DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH; CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGHỆ SĨ, DIỄN VIÊN, NHẠC CÔNG VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ HÁT DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Di sản Văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa;

Căn cứ Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 09/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành Văn hoá - Thông tin (nay là ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch);

Căn cứ Thông tư liên tịch số 94/2006/TTLT-BVHTT-BNV-BTC của Bộ Văn hoá -Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 09/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành Văn hoá - Thông tin;

Căn cứ Nghị quyết số 81/2013/NQ-HĐND17 ngày 23/4/2013 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về Quy định chế độ đãi ngộ đối với nghệ nhân dân ca Quan họ Bắc Ninh; chế độ hỗ trợ đối với nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công và nhân viên phục vụ Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ đãi ngộ đối với nghệ nhân dân ca Quan họ Bắc Ninh; chế độ hỗ trợ đối với nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công và nhân viên phục vụ Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, cụ thể như sau:

1. Chế độ đãi ngộ đối với nghệ nhân Dân ca Quan họ Bắc Ninh:

1.1. Người được công nhận danh hiệu nghệ nhân dân ca Quan họ Bắc Ninh được cấp Bằng của Chủ tịch UBND tỉnh, kèm theo tiền thưởng một lần (hoặc bằng hiện vật) trị giá 5 triệu đồng.

- Được hưởng mức hỗ trợ (trợ cấp) hàng tháng bằng 01 lần mức lương tối thiểu chung.

- Được ngân sách của tỉnh hỗ trợ mức phí tham gia bảo hiểm y tế hàng năm.

- Được hưởng chế độ mai táng phí áp dụng như đối với công chức, viên chức nhà nước.

1.2. Những nghệ nhân tỉnh Bắc Ninh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú được hưởng chế độ khen thưởng theo quy định của nhà nước. Trường hợp nhà nước không có chế độ đãi ngộ (mức trợ cấp hàng tháng, chế độ bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí…) thì nghệ nhân đó được hưởng chế độ đãi ngộ của tỉnh với mức trợ cấp hàng tháng bằng 02 lần mức lương tối thiểu chung cùng chế độ bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí.

2. Quy định chế độ hỗ trợ đối với nghệ sĩ, diễn viên, nhân viên phục vụ Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh:

Trên cơ sở chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật đang thực hiện theo Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ thêm về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật cho các đối tượng theo mức hỗ trợ cụ thể như sau:

2.1. Hỗ trợ chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề: Được tính trên tổng mức lương hiện hưởng và phụ cấp (nếu có).

- Nghệ sĩ nhân dân: Được hỗ trợ 50%.

- Loại I gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc Nhà hát, Nghệ sĩ ưu tú, diễn viên chính, diễn viên múa, nhạc công (nhạc hơi), chỉ đạo nghệ thuật: Được hỗ trợ 40%.

- Loại II gồm: Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, diễn viên đóng vai chính thứ, nhạc công và chỉ huy đêm diễn: Được hỗ trợ 30%.

- Loại III gồm: Diễn viên phụ và bộ phận phục vụ, bao gồm: Kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng; hậu đài (sân khấu, cảnh trí); đạo cụ, phục trang; lái xe…: Được hỗ trợ 20%.

2.2. Hỗ trợ chế độ bồi dưỡng biểu diễn, bồi dưỡng luyện tập:

* Bồi dưỡng biểu diễn:

- Nghệ sĩ nhân dân: Được hỗ trợ 200.000 đ/buổi.

- Loại I gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc Nhà hát, Nghệ sĩ ưu tú, diễn viên chính, diễn viên múa, nhạc công (nhạc hơi), chỉ đạo nghệ thuật: Được hỗ trợ 150.000 đ/buổi.

- Loại II gồm: Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, diễn viên đóng vai chính thứ, nhạc công và chỉ huy đêm diễn: Được hỗ trợ 120.000 đ/buổi.

- Loại III gồm: Diễn viên phụ và bộ phận phục vụ, bao gồm: Kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng; hậu đài (sân khấu, cảnh trí); đạo cụ, phục trang; lái xe…: Được hỗ trợ 80.000 đ/buổi.

* Bồi dưỡng luyện tập:

- Nghệ sĩ nhân dân: Được hỗ trợ 80.000 đ/ngày.

- Loại I gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc Nhà hát, Nghệ sĩ ưu tú, diễn viên chính, diễn viên múa, nhạc công (nhạc hơi), chỉ đạo nghệ thuật: Được hỗ trợ 60.000 đ/ngày.

- Loại II gồm: Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, diễn viên đóng vai chính thứ, nhạc công và chỉ huy đêm diễn: Được hỗ trợ 45.000 đ/ngày.

- Loại III gồm: Diễn viên phụ và bộ phận phục vụ, bao gồm: Kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng; hậu đài (sân khấu, cảnh trí); đạo cụ, phục trang; lái xe…: Được hỗ trợ 30.000 đ/ngày.

Điều 2. Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước cấp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 190/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu190/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2013
Ngày hiệu lực31/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 190/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 190/2013/QĐ-UBND chế độ đãi ngộ nghệ nhân dân ca Quan họ Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 190/2013/QĐ-UBND chế độ đãi ngộ nghệ nhân dân ca Quan họ Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu190/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhtỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Tử Quỳnh
        Ngày ban hành21/05/2013
        Ngày hiệu lực31/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 190/2013/QĐ-UBND chế độ đãi ngộ nghệ nhân dân ca Quan họ Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 190/2013/QĐ-UBND chế độ đãi ngộ nghệ nhân dân ca Quan họ Bắc Ninh

            • 21/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực