Quyết định 190-QĐ/TT

Quyết định 190-QĐ/TT năm 1988 về việc uỷ quyền thường xuyên cho Trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương xét xử tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế do Chủ nhiệm Trọng tài kinh tế Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 190-QĐ/TT uỷ quyền thường xuyên cho Trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố, đặc khu thuộc TW xét xử tranh chấp và vi phạ hợp đồng kinh tế


TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 190-QĐ/TT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 1988

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC UỶ QUYỀN THƯỜNG XUYÊN CHO TRỌNG TÀI KINH TẾ TỈNH, THÀNH PHỐ, ĐẶC KHU TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG XÉT XỬ TRANH CHẤP VÀ VI PHẠM HỢP ĐỒNG KINH TẾ

CHỦ TỊCH TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Trọng tài kinh tế Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 75-CP ngày 14-4-1975 của Hội đồng Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 62-HĐBT ngày 17-4-1984 của Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trọng tài kinh tế Bộ, tỉnh và huyện;
Căn cứ Nghị định số 28-HĐBT ngày 9-3-1988 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành bản quy định chính sách đối với các đơn vị kinh tế tập thể sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp, xây dựng, vận tải;
Để bảo đảm việc xét xử các vụ tranh chấp về hợp đồng kinh tế được khẩn trương, kịp thời, tránh tốn kém cho các bên đương sự;
Theo đề nghị của Trọng tài kinh tế
các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay uỷ quyền thường xuyên cho Trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương xét xử các vụ tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế sau đây:

1. Tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế giữa một bên là đơn vị kinh tế tập thể sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp, xây dựng, vận tải với một bên là đơn vị kinh tế quốc doanh, công tư hợp doanh, cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức xã hội thuộc quyền quản lý của Trung ương hoặc tỉnh khác, thì Trọng tài kinh tế nơi có đơn vị kinh tế tập thể xét xử.

2. Tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế giữa hai đơn vị kinh tế tập thể sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp, xây dựng, vận tải thuộc quyền quản lý của hai tỉnh khác nhau, thì Trọng tài kinh tế nơi có bên bị khiếu nại, xét xử.

Điều 2.- Trường hợp các bên đương sự không tán thành quyết định xét xử của Trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương đối với các vụ tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế được uỷ quyền xét xử nói ở điều 1 trên đây, thì trong vòng 1 tháng kể từ ngày nhận được quyết định xét xử, đương sự có quyền kháng cáo đến Chủ tịch Trọng tài kinh tế Nhà nước. Trong khi chờ đợi xét xử kháng cáo các bên vẫn phải chấp hành quyết định xét xử.

Việc giám sát xét xử và xét xử kháng cáo phải thực hiện theo đúng Thông tư số 105-TT/PC ngày 31-12-1987 của Trọng tài kinh tế Nhà nước hướng dẫn công tác thanh tra chấp hành chế độ hợp đồng kinh tế, công tác giám sát xét xử và xét xử kháng cáo.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các đồng chí Chủ tịch Trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Tô Duy

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 190-QĐ/TT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu190-QĐ/TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/1988
Ngày hiệu lực20/08/1988
Ngày công báo30/09/1988
Số công báoSố 18
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 190-QĐ/TT uỷ quyền thường xuyên cho Trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố, đặc khu thuộc TW xét xử tranh chấp và vi phạ hợp đồng kinh tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 190-QĐ/TT uỷ quyền thường xuyên cho Trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố, đặc khu thuộc TW xét xử tranh chấp và vi phạ hợp đồng kinh tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu190-QĐ/TT
        Cơ quan ban hànhTrọng tài kinh tế Nhà nước
        Người kýTô Duy
        Ngày ban hành20/08/1988
        Ngày hiệu lực20/08/1988
        Ngày công báo30/09/1988
        Số công báoSố 18
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 190-QĐ/TT uỷ quyền thường xuyên cho Trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố, đặc khu thuộc TW xét xử tranh chấp và vi phạ hợp đồng kinh tế

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 190-QĐ/TT uỷ quyền thường xuyên cho Trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố, đặc khu thuộc TW xét xử tranh chấp và vi phạ hợp đồng kinh tế

         • 20/08/1988

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/09/1988

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/08/1988

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực