Quyết định 190/QĐ-VKSTC

Quyết định 190/QĐ-VKSTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 190/QĐ-VKSTC 2020 điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-VKSTC ngày 30/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giao dự toán chi NSNN năm 2020 cho các đơn vị dự toán trong Ngành;

Căn cứ Công văn số 2187/BTC-HCSN ngày 28/02/2020 của Bộ Tài chính về việc phân bổ dự toán năm 2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kinh phí thực hiện tinh giản biên chế cho các đơn vị dự toán trực thuộc ngành Kiểm sát nhân dân (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được điều chỉnh, Thủ trưởng các đơn vị thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Đ/c Lê Minh Trí, Viện trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Đơn vị sử dụng ngân sách (Bản chi tiết của từng đơn vị sử dụng ngân sách)
- KBNN nơi giao dịch (gửi qua đơn vị sử dụng ngân sách) (Bản chi tiết của từng đơn vị sử dụng ngân sách)
- Lưu VP;
C3(Vth, LĐC, P.KHNS).
B40b

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Duy Giảng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 190/QĐ-VKSTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu190/QĐ-VKSTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2020
Ngày hiệu lực09/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(25/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 190/QĐ-VKSTC

Lược đồ Quyết định 190/QĐ-VKSTC 2020 điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 190/QĐ-VKSTC 2020 điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu190/QĐ-VKSTC
        Cơ quan ban hànhViện kiểm sát nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Duy Giảng
        Ngày ban hành09/10/2020
        Ngày hiệu lực09/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (25/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 190/QĐ-VKSTC 2020 điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 190/QĐ-VKSTC 2020 điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước

              • 09/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực