Quyết định 1903/QĐ-TCHQ

Quyết định 1903/QĐ-TCHQ năm 2015 công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu ở biên giới thuộc Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1903/QĐ-TCHQ 2015 công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa ở biên cửa khẩu Cao Bằng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1903/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT, KIỂM TRA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Ở BIÊN GIỚI THUỘC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH CAO BẰNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư và Xuất nhập khẩu Cao Bằng - Công ty TNHH;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng tại thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng do Tổng công ty đầu tư và Xuất nhập khẩu Cao Bằng - Công ty TNHH đầu tư có diện tích là 14.030 m2.

Điều 2. Địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng nêu tại Điều 1 Quyết định này chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình hoạt động nếu vi phạm Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư và Xuất nhập khẩu Cao Bằng - Công ty TNHH phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng cục Hải quan sẽ thu hồi Quyết định này.

Điều 4. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan và Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư và Xuất nhập khẩu Cao Bằng - Công ty TNHH chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND tỉnh Cao Bằng;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1903/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1903/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2015
Ngày hiệu lực09/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1903/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 1903/QĐ-TCHQ 2015 công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa ở biên cửa khẩu Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1903/QĐ-TCHQ 2015 công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa ở biên cửa khẩu Cao Bằng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1903/QĐ-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành09/07/2015
        Ngày hiệu lực09/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1903/QĐ-TCHQ 2015 công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa ở biên cửa khẩu Cao Bằng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1903/QĐ-TCHQ 2015 công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa ở biên cửa khẩu Cao Bằng

            • 09/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực