Quyết định 1904/QĐ-UBND

Quyết định 1904/QĐ-UBND năm 2008 về xếp loại đường tỉnh để tính cước vận tải đường bộ do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1904/QĐ-UBND 2008 xếp loại đường tỉnh để tính cước vận tải đường bộ Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1904/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 08 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP LOẠI ĐƯỜNG TỈNH ĐỂ TÍNH CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ NĂM 2008

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 661/SGTVT-QLGT ngày 25 tháng 6 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt các tuyến đường tỉnh để tính cước vận tải đường bộ năm 2008 như phụ biểu đính kèm theo quyết định này.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Giao thông vận tải, Sở tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các ngành, các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thực hiện.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Đình Vượng

 

PHÂN LOẠI ĐƯỜNG BỘ ĐỂ TÍNH CƯỚC NĂM 2008

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên đường

Từ km đến km

Chiều dài

Loại 2

Loại 3

Loại 4

Loại 5

Loại 6

Ghi chú

1

ĐT 13

0 - 45

45

 

 

5

40

 

5km đi chung QL32C

 

 

0 - 5

5

 

 

5

 

 

 

 

 

0 - 45

40

 

 

 

40

 

 

2

ĐT 313C

0 - 22

22

 

 

13

9

 

 

 

 

0 - 13

13

 

 

13

 

 

 

 

 

13 - 22

9

 

 

 

9

 

 

3

ĐT 313D

0 - 27

27

 

 

27

 

 

 

4

ĐT 315

0 - 35

35

 

 

22

13

 

 

 

 

0 - 13

13

 

 

 

13

 

 

 

 

13 - 35

22

 

 

22

 

 

 

5

ĐT 316

0 - 66

66

45

 

13

 

8

 

 

 

0 - 10

10

10

 

 

 

 

 

 

 

10 - 23

13

 

 

13

 

 

 

 

 

23 - 58

35

35

 

 

 

 

1km đi chung ĐT316

 

 

58 - 66

 

 

 

 

 

8

 

6

ĐT 316B

0 - 9

9

 

 

9

 

 

 

7

ĐT 316C

0 - 29

29

 

 

29

 

 

 

8

ĐT 316D

0 - 11

11

 

 

11

 

 

Đường mới nhận

9

ĐT 316E

0 - 17

17

 

 

17

 

 

nt

10

ĐT 317

0 - 30

30

 

 

30

 

 

 

11

ĐT 317B

0 - 8

8

 

 

 

8

 

 

12

ĐT 317C

0 - 11

11

 

 

11

 

 

 

13

ĐT 321

0 - 45

45

 

 

 

13

32

 

 

 

0 - 18

18

 

 

 

 

18

Đường đang thi công

 

 

18 - 32

14

 

 

 

 

14

 

 

 

32 - 45

13

 

 

 

13

 

 

14

ĐT 321C

0 - 16

16

 

 

 

16

 

 

15

ĐT 314

0 - 46

46

 

 

29

17

 

 

 

 

0 - 15

15

 

 

15

 

 

 

 

 

15 - 32

17

 

 

 

17

 

 

 

 

32 - 46

14

 

 

14

 

 

 

16

ĐT 314B

0 - 9

9

 

 

9

 

 

 

17

ĐT 314C

0 - 6

6

 

 

6

 

 

 

18

ĐT 314E

0 - 7

7

 

 

 

7

 

 

19

ĐT 315B

0 - 8

8

 

 

8

 

 

 

20

ĐT 318

0 - 14

14

 

 

 

 

14

Đường đang thi công

21

ĐT 319

0 - 12

12

 

 

 

 

12

Đường đang thi công

22

ĐT 319B

0 - 18

18

 

 

 

 

18

 

23

ĐT 320

0 - 84

84

 

 

 

41

43

 

 

 

0 - 15

15

 

 

 

 

15

 

 

 

15 - 39

24

 

 

 

24

 

 

 

 

39 - 67

28

 

 

 

 

28

 

 

 

67 - 84

17

 

 

 

17

 

 

24

ĐT 320B

0 - 6

6

 

 

 

 

6

 

25

ĐT 320C

0 - 10

10

 

 

 

 

10

 

26

ĐT 322

0 - 18

18

 

 

 

 

18

 

27

ĐT 322

0 - 58

58

 

 

 

 

58

Đường đang thi công

28

ĐT 322B

0 - 6

6

 

 

 

6

 

 

29

ĐT 323C

0 - 10

10

 

 

 

 

10

 

30

ĐT 323D

0 - 10

10

 

 

 

 

10

 

31

ĐT 323E

0 - 8

8

 

 

 

8

 

 

32

ĐT 324

0 - 14

14

 

 

14

 

 

 

33

ĐT 324B

0 - 6

6

 

 

 

6

 

 

34

ĐT 324C

0 - 4

4

 

 

 

4

 

 

35

ĐT 325

0 - 7

7

 

 

7

 

 

 

36

ĐT 325B

0 - 5

5

 

5

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

737

45

5

260

188

239

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1904/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1904/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2008
Ngày hiệu lực08/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1904/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1904/QĐ-UBND 2008 xếp loại đường tỉnh để tính cước vận tải đường bộ Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1904/QĐ-UBND 2008 xếp loại đường tỉnh để tính cước vận tải đường bộ Phú Thọ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1904/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýĐặng Đình Vượng
        Ngày ban hành08/07/2008
        Ngày hiệu lực08/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1904/QĐ-UBND 2008 xếp loại đường tỉnh để tính cước vận tải đường bộ Phú Thọ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1904/QĐ-UBND 2008 xếp loại đường tỉnh để tính cước vận tải đường bộ Phú Thọ

            • 08/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực