Quyết định 1906/QĐ-CHK

Quyết định 1906/QĐ-CHK năm 2000 thừa nhận tiêu chuẩn về hàng không của Châu Âu (JARS) do Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1906/QĐ-CHK thừa nhận tiêu chuẩn hàng không Châu Âu


CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1906/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỪA NHẬN CÁC TIÊU CHUẨN VỀ HÀNG KHÔNG CỦA CHÂU ÂU (JARS)

CỤC TRƯỞNG
CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 26 tháng 12 năm 1991; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Căn cứ Nghị định số 68/CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam;
Xét đề nghị của các ông trưởng Ban An toàn hàng không, Ban KH-CN và trưởng Phòng pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thừa nhận và áp dụng tạm thời các Quy chế Hàng không do cộng đồng các nhà chức trách châu Âu ban hành (JARs) đối với các lĩnh vực thiết kế, chế tạo, khai thác, bảo dưỡng và huấn luyện đào tạo và cấp chứng chỉ.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan trong ngành HKDD Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: AT, VT.

KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Vũ Hiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1906/QĐ-CHK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1906/QĐ-CHK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2000
Ngày hiệu lực24/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1906/QĐ-CHK

Lược đồ Quyết định 1906/QĐ-CHK thừa nhận tiêu chuẩn hàng không Châu Âu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1906/QĐ-CHK thừa nhận tiêu chuẩn hàng không Châu Âu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1906/QĐ-CHK
        Cơ quan ban hànhCục Hàng không dân dụng Việt Nam
        Người kýPhạm Vũ Hiến
        Ngày ban hành24/08/2000
        Ngày hiệu lực24/08/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1906/QĐ-CHK thừa nhận tiêu chuẩn hàng không Châu Âu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1906/QĐ-CHK thừa nhận tiêu chuẩn hàng không Châu Âu

            • 24/08/2000

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/08/2000

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực