Quyết định 1907/QĐ-UBND

Quyết định 1907/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1907/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1907/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 17 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ, HỦY BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên tại Tờ trình số 238/TTr-SKHĐT-VP ngày 08 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ, HỦY BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

STT

Số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực đăng ký và hoạt động doanh nghiệp

1

T-PYE 071714-TT

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty nhà nước

2

T-PYE 139833-TT

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty nhà nước

3

T-PYE 139846-TT

Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với công ty nhà nước

4

T-PYE 139860-TT

Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty nhà nước

5

T-PYE 071771-TT

Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty nhà nước

6

T-PYE 139881-TT

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty nhà nước

7

T-PYE 139890-TT

Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty nhà nước

8

T-PYE 139908-TT

Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty nhà nước

9

T-PYE 139913-TT

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty nhà nước

10

T-PYE 139922-TT

Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với công ty nhà nước

11

T-PYE 139929-TT

Giải thể doanh nghiệp đối với công ty nhà nước

12

T-PYE 139943-TT

Giải thể chi nhánh,văn phòng đại diện doanh nghiệp đối với công ty nhà nước

13

T-PYE 139954-TT

Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty nhà nước

14

T-PYE 070647-TT

Giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp tư nhân

15

T-PYE 070656-TT

Bán doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

16

T-PYE 070662-TT

Cho thuê doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1907/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1907/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2011
Ngày hiệu lực17/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1907/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1907/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1907/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1907/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhạm Đình Cự
        Ngày ban hành17/11/2011
        Ngày hiệu lực17/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1907/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1907/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ

            • 17/11/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/11/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực