Quyết định 1908/QĐ-TTg

Quyết định 1908/QĐ-TTg năm 2015 về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1908/QĐ-TTg thành lập ban chỉ đạo phòng chống khủng bố quốc gia 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 1564/QĐ-TTg kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố quốc gia 2016 và được áp dụng kể từ ngày 09/08/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1908/QĐ-TTg thành lập ban chỉ đạo phòng chống khủng bố quốc gia 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1908/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Phòng, chống khủng bố ngày 12 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm:

- Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban;

- Đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban;

- Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thành viên;

- Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thành viên;

- Đồng chí Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

- Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thành viên;

- Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thành viên;

- Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thành viên;

- Đồng chí Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thành viên;

- Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách công tác an ninh, Thành viên thường trực.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức, chỉ đạo hoạt động phòng, chống khủng bố trong phạm vi cả nước.

2. Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức, triển khai, phối hợp liên ngành thực hiện công tác phòng, chống khủng bố.

3. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện công tác phòng, chống khủng bố.

4. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành phương án xử lý các tình huống, cơ chế chỉ đạo, chỉ huy xử lý các tình huống khủng bố.

5. Tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết các vụ khủng bố trong trường hợp phải ban bố tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội hoặc có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp.

6. Định kỳ, đột xuất báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả công tác phòng, chống khủng bố và việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 3. Tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Bộ Công an là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia và có cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách gọi là Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia.

2. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước đảm bảo, được dự toán hàng năm và cấp vào ngân sách Bộ Công an.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động và kiện toàn Ban Chỉ đạo cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các thành viên có tên tại Điều 1;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, NC (3b). A

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1908/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1908/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2015
Ngày hiệu lực05/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/08/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1908/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1908/QĐ-TTg thành lập ban chỉ đạo phòng chống khủng bố quốc gia 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1908/QĐ-TTg thành lập ban chỉ đạo phòng chống khủng bố quốc gia 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1908/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành05/11/2015
        Ngày hiệu lực05/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/08/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1908/QĐ-TTg thành lập ban chỉ đạo phòng chống khủng bố quốc gia 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1908/QĐ-TTg thành lập ban chỉ đạo phòng chống khủng bố quốc gia 2015