Quyết định 191/2003/QĐ-BCN

Quyết định 191/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Bánh Kẹo Hải Hà thành Công ty cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 191/2003/QĐ-BCN chuyển Công ty Bánh Kẹo Hải Hà thành Công ty cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 191/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Công ty Bánh Kẹo Hải Hà (Công văn số 159 ngày 25 tháng 8 năm 2003), Phương án cổ phần hoá Công ty Bánh Kẹo Hải Hà và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 26 tháng 9 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Bánh Kẹo Hải Hà (doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công nghiệp) gồm những điểm chính như sau:

1. Cơ cấu vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 36.500.000.000 đồng (Ba sáu tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 49,00 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Công ty Bánh Kẹo Hải Hà tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002 để cổ phần hoá (Quyết định số 2006/QĐ-TCKT ngày 19 tháng 8 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 129.726.727.727 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là 24.497.053.405 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 1.531 lao động trong Công ty là 172.709 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 5.181.270.000 đồng. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi trả chậm cho 27 lao động nghèo là 4.305 cổ phần, trị giá 301.350.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và trợ cấp lao động dôi dư, Công ty làm thủ tục, báo cáo Bộ Công nghiệp và các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Công ty Bánh Kẹo Hải Hà thành Công ty cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà,

- Tên giao dịch quốc tế : HAIHA CONFECTIONNERY JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt : HAIHACO;

- Trụ sở chính : số 25-27 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất, kinh doanh bánh kẹo và chế biến thực phẩm;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu: các loại vật tư sản xuất, máy móc thiết bị, sản phẩm chuyên ngành, hàng hoá tiêu dùng và các sản phẩm hàng hoá khác;

- Đầu tư xây dựng, cho thuê văn phòng, nhà ở, trung tâm thương mại;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Công ty Bánh Kẹo Hải Hà và Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có trách nhiệm làm việc với Hãng KOTUBUKI (Nhật Bản) hoàn tất thủ tục về chuyển đổi đối tác liên doanh cho Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trong Công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn HẢI HÀ-KOTOBUKI.

Công ty Bánh Kẹo Hải Hà thực hiện bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành.

Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Bánh Kẹo Hải Hà có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Tổng giám đốc Công ty Bánh Kẹo Hải Hà và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận

- Như Điều 5
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Công an,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Lao động,Thương binh &Xã hội,
- Bộ Tài chính
- Kho bạc Nhà nước,,

- Ngân hàng Nhà nước Việt - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, 
- Công báo,
- Lưu: VP, TCCB
.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 
 


Châu Huệ Cẩm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 191/2003/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu191/2003/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2003
Ngày hiệu lực03/12/2003
Ngày công báo18/11/2003
Số công báoSố 186
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 191/2003/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 191/2003/QĐ-BCN chuyển Công ty Bánh Kẹo Hải Hà thành Công ty cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 191/2003/QĐ-BCN chuyển Công ty Bánh Kẹo Hải Hà thành Công ty cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu191/2003/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýChâu Huệ Cẩm
        Ngày ban hành14/11/2003
        Ngày hiệu lực03/12/2003
        Ngày công báo18/11/2003
        Số công báoSố 186
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 191/2003/QĐ-BCN chuyển Công ty Bánh Kẹo Hải Hà thành Công ty cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 191/2003/QĐ-BCN chuyển Công ty Bánh Kẹo Hải Hà thành Công ty cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà

            • 14/11/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/11/2003

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/12/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực