Quyết định 191/2004/QĐ-UB

Quyết định 191/2004/QĐ-UB điều chỉnh về hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay đầu tư cho các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 191/2004/QĐ-UB quy định hỗ trợ lãi suất tiền vay đầu tư cho các doanh nghiệp nhà nước


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 191/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ MỘT PHẦN LÃI SUẤT TIỀN VAY ĐẦU TƯ CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
- Căn cứ Quyết định số 33/2001/QĐ-UB ngày 08/6/2001 và Quyết định số 103/2003/QĐ-UB ngày 29/8/2003 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định cấp phát và quản lý khoản hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay cho các doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội;
- Xét đề nghị của Sở Tài chính Hà Nội tại Tờ trình số 4213/TTr-STC/TCDN ngày 17/12/2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Việc hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay năm 2004 cho các doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố được thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 33/2001/QĐ-UB ngày 08/6/2001, Quyết định số 103/2003/QĐ-UB ngày 29/8/2003 của UBND Thành phố và một số điểm điều chỉnh, bổ sung như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay năm 2004: Giữ nguyên các đối tượng theo quy định tại Điều 1, Quyết định số 103/2003/QĐ-UB ngày 29/8/2003 và bổ sung thêm:

+ Các dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất cung cấp nước sạch.

+ Các dự án xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên thuê.

2. Mức lãi suất cố định để xét hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay năm 2004: Theo quy định tại Điều 1, Quyết định số 103/2003/QĐ-UB ngày 29/8/2003. Bổ sung thêm mức khống chế tối đa hỗ trợ cho các dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam là 0,4%/ tháng và các dự án vay vốn bằng đồng ngoại tệ (USD) là 0,3%/ tháng.

- Tỷ giá quy đổi đồng Đô la Mỹ (USD) ra đồng Việt Nam để tính hỗ trợ lãi suất tiền vay năm 2004 áp dụng theo tỷ giá giao dịch Liên ngân hàng ngày 01/12/2004 là: 15.733 đồng/ 1 USD.

Điều 2. Xử lý kết quả quyết toán khoản chênh lệch thừa, thiếu đã cấp cho các doanh nghiệp năm 2003.

1. Đối với khoản hỗ trợ lãi suất tiền vay đã cấp thừa cho các doanh nghiệp:

- Đối với những doanh nghiệp được tiếp tục hỗ trợ lãi suất tiền vay năm 2004 thì số tiền cấp thừa trừ vào tiền hỗ trợ chênh lệch lãi suất tiền vay năm 2004 của doanh nghiệp.

- Đối với những doanh nghiệp không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất tiền vay năm 2004, nếu số tiền cấp thừa từ 5 (năm) triệu đồng trở lên thì Sở Tài chính làm thủ tục thu về Ngân sách Thành phố để bổ sung cho đơn vị thiếu; Nếu số tiền cấp thừa dưới 5 (năm) triệu đồng thì cho phép doanh nghiệp hạch toán tăng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

2. Đối với khoản hỗ trợ lãi suất tiền vay còn thiếu chưa cấp đủ cho doanh nghiệp

- Đối với những doanh nghiệp được tiếp tục hỗ trợ lãi suất tiền vay năm 2004 thì số tiền thiếu đưa vào dự toán hỗ trợ lãi suất tiền vay năm 2004.

- Đối với những doanh nghiệp không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất tiền vay năm 2004 thì số tiền thiếu không được xem xét bổ sung và số đã được cấp là số quyết toán với Ngân sách Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc nhà nước Hà Nội; Cục trưởng Cục thuế; Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan và người đứng đầu các doanh nghiệp nhà nước được Ngân sách Thành phố hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 191/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu191/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2004
Ngày hiệu lực20/12/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 191/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 191/2004/QĐ-UB quy định hỗ trợ lãi suất tiền vay đầu tư cho các doanh nghiệp nhà nước


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 191/2004/QĐ-UB quy định hỗ trợ lãi suất tiền vay đầu tư cho các doanh nghiệp nhà nước
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu191/2004/QĐ-UB
     Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
     Người kýVũ Văn Ninh
     Ngày ban hành20/12/2004
     Ngày hiệu lực20/12/2004
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 191/2004/QĐ-UB quy định hỗ trợ lãi suất tiền vay đầu tư cho các doanh nghiệp nhà nước

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 191/2004/QĐ-UB quy định hỗ trợ lãi suất tiền vay đầu tư cho các doanh nghiệp nhà nước

         • 20/12/2004

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/12/2004

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực