Quyết định 191/QĐ-TTg

Quyết định 191/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt và phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 191/QĐ-TTg 2018 kinh phí thực hiện đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 191/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐO ĐẠC, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI NĂM 2017

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 373/BTC-NSNN ngày 11 tháng 01 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và phân bổ 138,5 tỷ đồng (một trăm ba mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng) cho 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo phụ lục đính kèm) từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách Trung ương năm 2017 đã được Quốc hội quyết định để thực hiện nhiệm vụ đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2017.

Điều 2.

1. Giao Bộ Tài chính thông báo số kinh phí bổ sung nêu tại Điều 1 Quyết định này cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

2. Từ năm 2018, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trc thuộc Trung ương chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn. Ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ cho các địa phương khó khăn về ngân sách theo khả năng cân đối của ngân sách trung ương.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện bố trí tối thiểu 10% số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2018 không xem xét hỗ trợ kinh phí cho các địa phương chưa btrí đảm bảo tối thiểu 10% số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (phụ lục kèm theo) và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, các Vụ: QHĐP, NN
, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC

PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐO ĐẠC, LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 191/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT

Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương

Kinh phí phân bổ hỗ trợ

 

Tổng cộng

138.500

1

Hà Giang

12.000

2

Tuyên Quang

5.000

3

Cao Bằng

9.500

4

Lạng Sơn

9.500

5

Bc Kạn

9.500

6

Phú Thọ

5.000

7

Điện Biên

9.500

8

Lai Châu

9.500

9

Sơn La

5.000

10

Phú Yên

5.000

11

Kon Tum

9.500

12

Gia Lai

5.000

13

Đắk Nông

9.500

14

Đắk Lắk

5.000

15

Tây Ninh

5.000

16

Hậu Giang

5.000

17

Sóc Trăng

5.000

18

Bạc Liêu

5.000

19

Trà Vinh

5.000

20

Cà Mau

5.000

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 191/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu191/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2018
Ngày hiệu lực08/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 191/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 191/QĐ-TTg 2018 kinh phí thực hiện đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 191/QĐ-TTg 2018 kinh phí thực hiện đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu191/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành08/02/2018
        Ngày hiệu lực08/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 191/QĐ-TTg 2018 kinh phí thực hiện đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 191/QĐ-TTg 2018 kinh phí thực hiện đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

            • 08/02/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/02/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực