Quyết định 1911/QĐ-BNN-KH

Quyết định 1911/QĐ-BNN-KH năm 2012 về giá mua muối trắng đưa vào dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1911/QĐ-BNN-KH năm 2012 giá mua muối trắng đưa vào dự trữ quốc gia


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1911/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ MUA MUỐI TRẮNG ĐƯA VÀO DỰ TRỮ QUỐC GIA NĂM 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012;

Căn cứ văn bản số 3757/BNN-KH ngày 21/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai kế hoạch mua tăng dự trữ quốc gia muối trắng năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 1984/QĐ-BTC ngày 8/8/2012 của Bộ Tài chính về giá mua tối đa muối trắng đưa vào dự trữ quốc gia năm 2012;

Căn cứ vào giá muối trắng bán ra trên thị trường hiện nay của Công ty CP Muối và Thương mại Hà Tĩnh, tại hóa đơn số 0002217 ngày 6/8/2012 và hóa đơn số 0002172 ngày 7/8/2012);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giá mua muối trắng đưa vào dự trữ quốc gia năm 2012 tại cửa kho Thọ Xuân - Thanh Hóa là 2.750.000 đồng/tấn và tại cửa kho Truông Thọ - Nghệ An là 2.550.000 đồng/tấn.

Tiêu chuẩn chất lượng: muối phơi cát miền Bắc, chất lượng đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3974-84.

Nơi bảo quản tại kho dự dữ quốc gia Thọ Xuân - Thanh Hóa vào kho dự trữ quốc gia Truông Thọ - Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và áp dụng đối với việc mua số muối trắng dự trữ quốc gia năm 2012 được quy định tại các văn bản số 3757/BNN-KH ngày 21/12/2011 và số 3382/BNN-KH ngày 18/7/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Cục, Vụ chức năng, Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Bắc và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: TC; KH và ĐT;
- T.Cục DTNN;
- Cục Quản lý giá;
- Vụ TC;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1911/QĐ-BNN-KH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1911/QĐ-BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2012
Ngày hiệu lực13/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1911/QĐ-BNN-KH

Lược đồ Quyết định 1911/QĐ-BNN-KH năm 2012 giá mua muối trắng đưa vào dự trữ quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1911/QĐ-BNN-KH năm 2012 giá mua muối trắng đưa vào dự trữ quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1911/QĐ-BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýDiệp Kỉnh Tần
        Ngày ban hành13/08/2012
        Ngày hiệu lực13/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1911/QĐ-BNN-KH năm 2012 giá mua muối trắng đưa vào dự trữ quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1911/QĐ-BNN-KH năm 2012 giá mua muối trắng đưa vào dự trữ quốc gia

            • 13/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực