Quyết định 1912/QĐ-BKHCN

Quyết định 1912/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1912/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố Tiêu chuẩn quốc gia


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1912/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây

1.

TCVN 7888 : 2008

Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước

2.

TCVN 7889 : 2008

Nồng độ khí Radon tự nhiên trong nhà - Mức quy định và yêu cầu chung về phương pháp đo

3.

TCVN 7890 : 2008

Vật liệu chịu lửa kiềm tính - Phương pháp xác định hàm lượng Magiê oxit (MgO)

4.

TCVN 7891 : 2008

Vật liệu chịu lửa kiềm tính - Spinel - Phương pháp xác định hàm lượng SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục TĐC;
- Lưu: HS, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1912/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1912/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2008
Ngày hiệu lực29/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1912/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 1912/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố Tiêu chuẩn quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1912/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố Tiêu chuẩn quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1912/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Quốc Thắng
        Ngày ban hành29/08/2008
        Ngày hiệu lực29/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1912/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố Tiêu chuẩn quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1912/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố Tiêu chuẩn quốc gia

            • 29/08/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/08/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực