Quyết định 1912/QĐ-UBND

Quyết định 1912/QĐ-UBND năm 2013 công bố hết dịch lở mồm long móng gia súc trên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 1912/QĐ-UBND năm 2013 công bố hết dịch lở mồm long móng gia súc Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1912/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ HẾT DỊCH LỞ MỒM LONG MÓNG GIA SÚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004;

Căn cứ Nghị định số: 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Căn cứ Văn bản số: 1895/TY-DT ngày 29/10/2012 của Cục Thú y về việc công bố hết dịch lở mồm long móng huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số: 151/TTr-SNN-TY ngày 30/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố hết dịch lở mồm long móng gia súc trên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn kể từ ngày 30/10/2013.

Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y tỉnh phối hợp với các địa phương, các ngành chức năng liên quan tiếp tục theo dõi đàn gia súc mẫn cảm với bệnh trên phạm vi toàn tỉnh, đề phòng phát sinh những ổ dịch mới và tái phát các ổ dịch cũ, kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định của Pháp lệnh Thú y.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện: Chợ Đồn, Bạch Thông, Ba Bể, Chợ Mới, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1912/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1912/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2013
Ngày hiệu lực04/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1912/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1912/QĐ-UBND năm 2013 công bố hết dịch lở mồm long móng gia súc Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1912/QĐ-UBND năm 2013 công bố hết dịch lở mồm long móng gia súc Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1912/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýNông Văn Chí
        Ngày ban hành04/11/2013
        Ngày hiệu lực04/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1912/QĐ-UBND năm 2013 công bố hết dịch lở mồm long móng gia súc Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1912/QĐ-UBND năm 2013 công bố hết dịch lở mồm long móng gia súc Bắc Kạn

            • 04/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực