Quyết định 1913/QĐ-UBND

Quyết định 1913/QĐ-UBND quy định về giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 1913/QĐ-UBND 2018 giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1913/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 24 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC ĐỂ THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020; Nghị định số 21/2017/NĐ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 120/2011/TT-BTC ngày 16/8/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/03/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Thuế tỉnh Thanh Hoá tại Tờ trình số 2308/TTr- CT ngày 18/5/2018 về việc giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

- Giá thóc tẻ tại các xã đồng bằng: 6.200 đồng/kg;

- Giá thóc tẻ tại các xã miền núi: 5.600 đồng/kg.

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa thông báo và hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1913/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1913/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2018
Ngày hiệu lực24/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1913/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1913/QĐ-UBND 2018 giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1913/QĐ-UBND 2018 giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1913/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thị Thìn
        Ngày ban hành24/05/2018
        Ngày hiệu lực24/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1913/QĐ-UBND 2018 giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1913/QĐ-UBND 2018 giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Thanh Hóa

            • 24/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực