Quyết định 192/2005/QĐ-TTG

Quyết định 192/2005/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển Công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam thành Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 192/2005/QĐ-TTg Đề án chuyển Công ty Đầu tư Phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam thành Tổng Truyền thông đa phương tiện công ty mẹ con


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 192/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 192/2005/QĐ-TTG NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2005 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHUYỂN CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM THÀNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý Tổng công ty nhà nước và chuyển đổi Tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án chuyển Công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam thành Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con với những nội dung sau đây:

1. Công ty mẹ - Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện là công ty nhà nước, được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, có mô hình tổ chức quản lý do Bộ Bưu chính, Viễn thông quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Công ty mẹ có chức năng trực tiếp sản xuất, kinh doanh và đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác; có cơ cấu quản lý theo quy định của pháp luật.

3. Công ty con bao gồm:

- Công ty TNHH 1 thành viên Giải pháp công nghệ truyền thông VTC.

- Công ty TNHH 1 thành viên Truyền thông đa phương tiện miền Trung VTC.

- Công ty TNHH 1 thành viên Truyền thông đa phương tiện miền Nam VTC.

- Công ty cổ phần Phát triển truyền hình, truyền thông VTC.

- Công ty cổ phần Kinh doanh thiết bị truyền thông VTC.

- Công ty cổ phần Điện tử truyền thông VTC.

- Công ty cổ phần Điện tử và Truyền hình cáp VTC.

- Công ty cổ phần Dịch vụ hợp tác quốc tế.

- Công ty cổ phần Chuyển giao công nghệ truyền hình - viễn thông VTC.

- Công ty cổ phần Kinh doanh, sản xuất các chương trình quảng cáo và giải trí truyền hình VTC.

4. Các công ty khác do công ty mẹ nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ được hình thành theo quy định của pháp luật.

5. Vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh của công ty mẹ và các công ty con; tổ chức, quản lý công ty mẹ; quan hệ giữa công ty mẹ với chủ sở hữu Nhà nước và với các công ty con được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty mẹ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông chỉ đạo thực hiện Đề án này; quyết định thành lập và phê duyệt Điều lệ tổ chức, hoạt động của công ty mẹ, việc hình thành các công ty con nói tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn Tổng công ty thực hiện việc bổ sung vốn điều lệ theo quy định hiện hành; phê duyệt Quy chế tài chính của công ty mẹ theo đề nghị của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 192/2005/QĐ-TTG

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu192/2005/QĐ-TTG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2005
Ngày hiệu lực19/08/2005
Ngày công báo04/08/2005
Số công báoTừ số 5 đến số 6
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 192/2005/QĐ-TTG

Lược đồ Quyết định 192/2005/QĐ-TTg Đề án chuyển Công ty Đầu tư Phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam thành Tổng Truyền thông đa phương tiện công ty mẹ con


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 192/2005/QĐ-TTg Đề án chuyển Công ty Đầu tư Phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam thành Tổng Truyền thông đa phương tiện công ty mẹ con
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu192/2005/QĐ-TTG
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành29/07/2005
        Ngày hiệu lực19/08/2005
        Ngày công báo04/08/2005
        Số công báoTừ số 5 đến số 6
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 192/2005/QĐ-TTg Đề án chuyển Công ty Đầu tư Phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam thành Tổng Truyền thông đa phương tiện công ty mẹ con

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 192/2005/QĐ-TTg Đề án chuyển Công ty Đầu tư Phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam thành Tổng Truyền thông đa phương tiện công ty mẹ con

            • 29/07/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/08/2005

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/08/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực