Quyết định 192/QĐ-TTg

Quyết định 192/QĐ-TTg năm 2014 xuất vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 192/QĐ-TTg năm 2014 xuất vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia Lạng Sơn


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 192/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT VẮC XIN, HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO TỈNH LẠNG SƠN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại công văn số 58/BNN-TY ngày 08 tháng 01 năm 2014, ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 958/BTC-TCDT ngày 20 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 15.000 liều vắc xin LMLM tam giá; 10.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine thuộc hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng.

Việc xuất cấp, quản lý và sử dụng số vắc xin, hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 192/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu192/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2014
Ngày hiệu lực25/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 192/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 192/QĐ-TTg năm 2014 xuất vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 192/QĐ-TTg năm 2014 xuất vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu192/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành25/01/2014
        Ngày hiệu lực25/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 192/QĐ-TTg năm 2014 xuất vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia Lạng Sơn

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 192/QĐ-TTg năm 2014 xuất vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia Lạng Sơn

             • 25/01/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/01/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực