Quyết định 192/QĐ-UBND

Quyết định 192/QĐ-UBND năm 2006 ủy quyền xem xét quyết định cấp hoặc từ chối cấp Giấy xác nhận có gốc Việt Nam cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài để hoàn thành hồ sơ đăng ký đầu tư tại Việt Nam theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) 03/1998/QH10 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 192/QĐ-UBND ủy quyền quyết định cấp hoặc từ chối cấp Giấy xác nhận


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 192/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 01 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

ỦY QUYỀN XEM XÉT QUYẾT ĐỊNH CẤP HOẶC TỪ CHỐI CẤP GIẤY XÁC NHẬN CÓ GỐC VIỆT NAM CHO NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI ĐỂ HOÀN THÀNH HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM THEO LUẬT KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC (SỬA ĐỔI) SỐ 03/1998/QH10

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2005/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA ngày 25.5.2005 của các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Ngoại giao và Công an hướng dẫn việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10;

Theo đề nghị của Sở Ngoại vụ và Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng xem xét quyết định cấp hoặc từ chối cấp Giấy xác nhận có gốc Việt Nam cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài để hoàn thành hồ sơ đăng ký đầu tư tại Việt Nam theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10.

Điều 2. Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng và ban hành Quy trình xem xét cấp Giấy xác nhận có gốc Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Ngoại vụ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TTHĐND TP, (để b/c);
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- Bộ Ngoại giao (để b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để b/c);
- Bộ Công an (để b/c);
- Các sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và BQL các KCN&CX
- Công an thành phố;
- Lưu: VT, KTTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 192/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu192/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2006
Ngày hiệu lực11/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 192/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 192/QĐ-UBND ủy quyền quyết định cấp hoặc từ chối cấp Giấy xác nhận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 192/QĐ-UBND ủy quyền quyết định cấp hoặc từ chối cấp Giấy xác nhận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu192/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýTrần Văn Minh
        Ngày ban hành11/01/2006
        Ngày hiệu lực11/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 192/QĐ-UBND ủy quyền quyết định cấp hoặc từ chối cấp Giấy xác nhận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 192/QĐ-UBND ủy quyền quyết định cấp hoặc từ chối cấp Giấy xác nhận

           • 11/01/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/01/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực