Quyết định 1920/2001/QĐ.UBT

Quyết định 1920/2001/QĐ.UBT về trợ cấp đi học đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1920/2001/QĐ.UBT trợ cấp đi học thanh niên hoàn thành nghĩa vụ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1920/2001/QĐ.UBT

Biên Hòa, ngày 19 tháng 06 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRỢ CẤP ĐI HỌC ĐỐI VỚI THANH NIÊN HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TRỞ VỀ ĐỊA PHƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ điều 49 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua ngày 21/06/1994;
Xét nhu cầu thực tế và chi phí học tập của thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự đi học ở các trường chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề;
Theo đề nghị của ông Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy định mức trợ cấp đi học đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Điều 2. Quyết định này thay thế cho quyết định số 2560/2000/QĐ.UBT ngày 27/09/2000 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành bản quy định tạm thời về mức trợ cấp đi học đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban - Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính - Vật giá, Giáo dục và Đào tạo; Lao động Thương binh và Xã hội, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để t/hiện)
- Chủ tịch và các PCT.UBT
- Sở KH&ĐT, Sở TP, Viện KSND tỉnh
- Các Trường CĐ, THCN & DN.
- Các Trung tâm DN
- Phòng (Ban) TCCQ các huyện, TP
- Lưu VT, TH (các khối).
Đồng kính gởi:
- TT.TU (thay b/c);
- TT.HĐND tỉnh (thay b/c)
- UBMT TQ tỉnh
- Tỉnh Đoàn ĐN
- Ban chỉ huy QS các huyện, TP.BH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
CHỦ TỊCH
Võ Văn Một

 

BẢN QUY ĐỊNH

MỨC TRỢ CẤP ĐI HỌC ĐỐI VỚI THANH NIÊN HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TRỞ VỀ ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 1920/2001/QĐ.UBT ngày 19/6/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Thanh niên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Nai, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự được xuất ngũ trở về Đồng Nai, không quá 05 năm, đã trúng tuyển vào học ở các Trường chuyên nghiệp công lập trong cả nước hoặc học nghề tại các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thì được hưởng trợ cấp trong thời gian đi học. Mỗi thành viên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự chỉ được hưởng trợ cấp một lần.

II. CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP:

1. Dự học tại các Trường chuyên nghiệp công lập và cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh:

Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự đi học các khóa đào tạo chính quy tại các trường chuyên nghiệp công lập được tỉnh trợ cấp như sau (áp dụng đối với các trường có thu học phí).

a. Đối với các trường Cao đẳng, THCN (có thu học phí): Được trợ cấp 100% học phí toàn khóa học (trong đó UBND tỉnh trợ cấp 80%, nhà trường hỗ trợ 20%).

b. Đối với các trường dạy nghề các Trung tâm dạy nghề, Trung tâm dịch vụ việc làm: Được UBND tỉnh trợ cấp 100% học phí trong toàn khóa học.

2. Dự học tại các trường chuyên nghiệp công lập ngoài tỉnh:

Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự dự học tại các trường chuyên nghiệp công lập ngoài tỉnh được UBND tỉnh trợ cấp 100% học phí trong suốt khóa học.

III. THỦ TỤC ĐỂ TRỢ CẤP:

1. Đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự đi học:

a. Đơn xin trợ cấp học phí

b. Hồ sơ (theo quy định của trường, trung tâm … và có xác nhận của trường, trung tâm).

c. Quyết định hoàn thành nghĩa vụ quân sự (do cơ quan có thẩm quyền cấp).

d. Biên lai thu học phí hoặc thông báo mức thu học phí của trường, trung tâm.

2. Đối với các Trường thuộc hệ thống ngành Giáo dục - Đào tạo:

a. Danh sách trích ngang học viên (có xác nhận của Sở Giáo dục - Đào tạo).

b. Quyết định hoàn thành nghĩa vụ quân sự của học viên (do cơ quan có thẩm quyền cấp);

3. Đối với các trường và trung tâm dạy nghề:

a. Danh sách trích ngang học viên (có xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai)

b. Quyết định hoàn thành nghĩa vụ quân sự của học viên (do cơ quan có thẩm quyền cấp).

IV. PHƯƠNG THỨC CẤP PHÁT:

1. Các trường thuộc hệ thống ngành Giáo dục - Đào tạo (trong và ngoài tỉnh):

Do Sở Giáo dục - Đào tạo Đồng Nai có trách nhiệm lập thủ tục trợ cấp, cấp phát cho học viên và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính Vật giá.

2. Các trường dạy nghề (trong và ngoài tỉnh), các trung tâm dạy nghề của tỉnh:

Do Sở Lao động - Thương binh và xã hội Đồng Nai chịu trách nhiệm lập thủ tục trợ cấp, cấp phát cho học viên và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính - Vật giá.

V. NGUỒN KINH PHÍ TRỢ CẤP:

Nguồn kinh phí trợ cấp được trích từ nguồn kinh phí đào tạo, đào tạo lại hàng năm của tỉnh.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1920/2001/QĐ.UBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1920/2001/QĐ.UBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2001
Ngày hiệu lực29/06/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1920/2001/QĐ.UBT

Lược đồ Quyết định 1920/2001/QĐ.UBT trợ cấp đi học thanh niên hoàn thành nghĩa vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1920/2001/QĐ.UBT trợ cấp đi học thanh niên hoàn thành nghĩa vụ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1920/2001/QĐ.UBT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýVõ Văn Một
        Ngày ban hành19/06/2001
        Ngày hiệu lực29/06/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1920/2001/QĐ.UBT trợ cấp đi học thanh niên hoàn thành nghĩa vụ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1920/2001/QĐ.UBT trợ cấp đi học thanh niên hoàn thành nghĩa vụ

            • 19/06/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/06/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực