Quyết định 1921/QĐ-TTg

Quyết định 1921/QĐ-TTg năm 2016 về xuất bổ sung lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 1921/QĐ-TTg xuất bổ sung lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho Lào Cai 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1921/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT BỔ SUNG LƯƠNG THỰC TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO TỈNH LÀO CAI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 3207/LĐTBXH-BTXH ngày 24 tháng 8 năm 2016, ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7276/BKHĐT-KTĐPLT ngày 08 tháng 9 năm 2016, Bộ Tài chính tại văn bản số 12999/BTC-NSNN ngày 16 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 72,63 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lào Cai để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 1 và số 2 năm 2016.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vương Đình Huệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1921/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1921/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2016
Ngày hiệu lực05/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1921/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1921/QĐ-TTg xuất bổ sung lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho Lào Cai 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1921/QĐ-TTg xuất bổ sung lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho Lào Cai 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1921/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành05/10/2016
        Ngày hiệu lực05/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1921/QĐ-TTg xuất bổ sung lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho Lào Cai 2016

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1921/QĐ-TTg xuất bổ sung lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho Lào Cai 2016

             • 05/10/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/10/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực