Quyết định 1921/QĐ-UBND

Quyết định 1921/QĐ-UBND năm 2011 về thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 - 2015 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1921/QĐ-UBND 2011 Ban chỉ đạo hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1921/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ TỈNH VĨNH LONG, GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 06/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 12/9/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2011 - 2015;

Xét Tờ trình số 351/TTr-SKHCN ngày 19/9/2011 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị phê duyệt Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2011 - 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2015, gồm các ông, bà có tên sau đây:

* Trưởng ban và Phó Trưởng ban:

1. Ông Hà Văn Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Trọng Danh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng ban;

* Các uỷ viên:

3. Ông Nguyễn Tố Tranh , Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

4. Ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

5. Ông Nguyễn Thành Khôn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

6. Ông Hồ Văn Đường, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

7. Ông Nguyễn Văn Liêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

8. Trương Quốc Thạnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

9. Ông Vũ Ngọc Tú, Phó Giám đốc Sở Công thương;

10. Ông Lê Thanh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh;

11. Ông Phạm Thanh Xuân, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long.

* Tổ chuyên môn giúp việc:

1. Bà Huỳnh Thị Thu Vân, Trưởng phòng Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, Tổ trưởng;

2. Ông Hoàng Văn Sử, Trưởng phòng Tài chính Hành chính Sự nghiệp thuộc Sở Tài chính;

3. Ông Nguyễn Thanh Dũng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hoá thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

4. Ông Trần Trung Dũng, chuyên viên Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh;

5. Ông Nguyễn Thanh Giang, chuyên viên Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

6. Ông Lý Công Danh, chuyên viên Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo:

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2015. Trong đó, phân công trách nhiệm rõ ràng, có cơ chế phối hợp giữa các ngành, bảo đảm chương trình được tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả;

- Tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết các vấn đề có liên quan đến Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2011 - 2015;

- Định kỳ 6 tháng, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất, kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình và đảm bảo các mục tiêu của chương trình.

- Ban Chỉ đạo Chương trình được sử dụng văn phòng, con dấu của Sở Khoa học và Công nghệ để quan hệ công tác.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1921/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1921/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2011
Ngày hiệu lực12/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1921/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1921/QĐ-UBND 2011 Ban chỉ đạo hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1921/QĐ-UBND 2011 Ban chỉ đạo hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1921/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýNguyễn Văn Thanh
        Ngày ban hành12/10/2011
        Ngày hiệu lực12/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Sở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1921/QĐ-UBND 2011 Ban chỉ đạo hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1921/QĐ-UBND 2011 Ban chỉ đạo hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ Vĩnh Long

            • 12/10/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/10/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực