Quyết định 1925/2004/QĐ-BTM

Quyết định 1925/2004/QĐ-BTM bổ sung Quy chế đại lý kinh doanh xăng, dầu kèm theo Quyết định 1505/2003/QĐ-BTM do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 1925/2004/QĐ-BTM Quy chế đại lý kinh doanh xăng, dầu bổ sung 1505/2003/QĐ-BTM đã được thay thế bởi Thông tư 36/2009/TT-BCT Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu và được áp dụng kể từ ngày 15/12/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 1925/2004/QĐ-BTM Quy chế đại lý kinh doanh xăng, dầu bổ sung 1505/2003/QĐ-BTM


BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1925/2004/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1925/2004/QĐ-BTM NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY CHẾ ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG, DẦU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1505/2003/QĐ-BTM NGÀY 17/11/2003 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;
Căn cứ quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu;
Để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh của Tổng đại lý bán lẻ xăng dầu phù hợp với kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và tiêu dùng xã hội;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thị trường trong nước;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung vào Khoản 3 Điều 4 của Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM ngày của Bộ Thương mại, sau:

3.1. Doanh nghiệp làm Tổng đại lý bán lẻ xăng dầu, ngoài việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh xăng dầu quy định tại Thông tư số 14/1999/TT-BTM ngày 07/7/1999 của Bộ Thương mại, và các quy định hiện hành khác về xăng dầu, phải có tối thiểu 02 cửa hàng/trạm bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu Tổng đại lý và có ít nhất 08 doanh nghiệp ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho Tổng đại lý.

3.2. Tổng sản lượng xăng dầu bán ra của hệ thống Tổng đại lý phải đạt mức tối thiểu: 500 m3/tháng; phải có kho hoặc bồn bể tồn trữ xăng dầu bảo đảm bằng 5 ngày cung ứng theo sản lượng tối thiểu trên, thuộc sở hữu của Tổng đại lý, hoặc có hợp đồng thuê sử dụng từ 02 năm trở lên; có phương tiện vận tải chuyên dùng thuộc sở hữu của Tổng đại lý, hoặc có hợp đồng thuê vận chuyển với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khác.

3.3. Phải có đủ vốn lưu động thuộc sở hữu của Tổng đại lý bảo đảm mức dự trữ xăng dầu bằng 5 ngày cung ứng cho các cửa hàng hoặc Trạm bán lẻ và các đại lý thuộc hệ thống phân phối, bảo đảm hoạt động bình thường.

3.4. Tổng đại lý phải có quy định về quản lý đối với các đại lý, trạm bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống mình quản lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

Điều 3. Các nội dung khác của quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Bộ Thương mại vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

 

 

Phan Thế Ruệ

(Đã ký)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1925/2004/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1925/2004/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/2004
Ngày hiệu lực01/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2009
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1925/2004/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 1925/2004/QĐ-BTM Quy chế đại lý kinh doanh xăng, dầu bổ sung 1505/2003/QĐ-BTM


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 1925/2004/QĐ-BTM Quy chế đại lý kinh doanh xăng, dầu bổ sung 1505/2003/QĐ-BTM
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu1925/2004/QĐ-BTM
      Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
      Người kýPhan Thế Ruệ
      Ngày ban hành23/12/2004
      Ngày hiệu lực01/01/2005
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2009
      Cập nhật2 năm trước

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 1925/2004/QĐ-BTM Quy chế đại lý kinh doanh xăng, dầu bổ sung 1505/2003/QĐ-BTM

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1925/2004/QĐ-BTM Quy chế đại lý kinh doanh xăng, dầu bổ sung 1505/2003/QĐ-BTM