Quyết định 193/QĐ-TTg

Quyết định 193/QĐ-TTg năm 2005 về giải quyết tồn tại Dự án vùng nguyên liệu nhà máy bột và giấy Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 193/QĐ-TTg giải quyết tồn tại Dự án vùng nguyên liệu nhà máy bột và giấy Kon Tum


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 193/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 193/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ GIẢI QUYẾT TỒN TẠI DỰ ÁN VÙNG NGUYÊN LIỆU NHÀ MÁY BỘT VÀ GIẤY KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001.  
Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 03  tháng 12 năm 2004.  
Căn cứ  Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm  2003.
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3169/CV-BNN-LN ngày 24 tháng 12 năm 2004).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổng công ty Giấy Việt Nam được tiếp tục vay vốn để đầu tư chăm sóc, quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng đối với 17.000 ha diện tích rừng đã trồng và số diện tích rừng trồng mới đến hết năm 2004 theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cơ chế vay vốn thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1070/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án khả thi đầu tư xây dựng vùng rừng nguyên liệu giấy Kon Tum giai đoạn 2000-2010.

Điều 2. Giao Bộ Công nghiệp chỉ đạo Tổng công ty giấy Việt Nam:

1. Xây dựng Phương án khai thác sử dụng có hiệu quả 17.000 ha diện tích rừng đã trồng và số diện tích rừng trồng mới đến hết năm 2004 theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy hoạch, xác định một phần diện tích cần thiết trong số đất đã quy hoạch thuộc Dự án vùng nguyên liệu của Dự án nhà máy bột và giấy Kon Tum hiện chưa trồng rừng (khoảng 41.000 ha); giao Tổng công ty Giấy Việt Nam tiếp tục trồng rừng nguyên liệu nhằm thực hiện việc chuyển đổi diện tích rừng đã trồng thuộc Dự án đạt hiệu quả theo phương án mới được duyệt.

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum quản lý diện tích đất còn lại, ưu tiên sử dụng các nội dung sau:

1. Hỗ trợ đất sản xuất, đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn tại vùng trước đây đã quy hoạch trồng cây nguyên liệu giấy theo quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Lập dự án khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia trồng rừng sản xuất kinh doanh hoặc trồng cây công nghiệp phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Kon Tum.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công nghiệp, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP,
- Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và TNT, Công nghiệp, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- HĐND, UBND tỉnh Kon Tum
- Công báo,
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
- Lưu NN(5), VT. 

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 193/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu193/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2005
Ngày hiệu lực13/04/2005
Ngày công báo06/04/2005
Số công báoSố 5
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 193/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 193/QĐ-TTg giải quyết tồn tại Dự án vùng nguyên liệu nhà máy bột và giấy Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 193/QĐ-TTg giải quyết tồn tại Dự án vùng nguyên liệu nhà máy bột và giấy Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu193/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành29/03/2005
        Ngày hiệu lực13/04/2005
        Ngày công báo06/04/2005
        Số công báoSố 5
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 193/QĐ-TTg giải quyết tồn tại Dự án vùng nguyên liệu nhà máy bột và giấy Kon Tum

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 193/QĐ-TTg giải quyết tồn tại Dự án vùng nguyên liệu nhà máy bột và giấy Kon Tum

         • 29/03/2005

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/04/2005

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/04/2005

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực