Quyết định 1930/QĐ-UBND

Quyết định 1930/QĐ-UBND năm 2007 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 1930/QĐ-UBND năm 2007 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1930/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 12 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ vào Điều 51, Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ vào Điều 52, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1229/ TTr-STNMT ngày 10/9/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Mai Linh với tổng diện tích là 10.631,7 m2; Trong đó DT nằm trong lộ giới QH là 871,7 m2; DT sử dụng (nằm ngoài lộ giới QH) là 9.760,0 m2; Thửa đất số 140; Tờ bản đồ số 32.

Địa điểm: Ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Mục đích sử dụng đất:

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh (SKC) diện tích là 1.934,5 m2;

- Đất ở nông thôn (ONT) diện tích là 654,0 m2;

- Đất trồng cây lâu năm khác (LNK) diện tích là 8.043,2 m2.

Thời hạn sử dụng đất:

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh: Đến tháng 7 năm 2055;

- Đất ở nông thôn: Lâu dài;

- Đất trồng cây lâu năm khác: Đến tháng 7 năm 2055.

Nguồn gốc: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo cho UBND huyện Trảng Bàng, UBND xã An Tịnh để đăng ký vào hồ sơ địa chính Nhà nước cho Công ty Cổ phần Mai Linh.

Công ty Cổ phần Mai Linh có trách nhiệm quản lý và sử dụng đất theo đúng Luật Đất đai.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bàng, Chủ tịch UBND xã An Tịnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Mai Linh và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cập nhật Website;
- Lưu: VT, VP UBND tỉnh.
(KTTH_V Nam_QĐUB)

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Châu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1930/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1930/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2007
Ngày hiệu lực12/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1930/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1930/QĐ-UBND năm 2007 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1930/QĐ-UBND năm 2007 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tây Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1930/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Văn Châu
        Ngày ban hành12/09/2007
        Ngày hiệu lực12/09/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1930/QĐ-UBND năm 2007 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tây Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1930/QĐ-UBND năm 2007 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tây Ninh

            • 12/09/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/09/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực