Quyết định 1935/QĐ-KTNN

Quyết định 1935/QĐ-KTNN năm 2010 Kế hoạch kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1935/QĐ-KTNN Kế hoạch kiểm toán


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1935/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM 2011

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2011 của Kiểm toán Nhà nước như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ trưởng các bộ; thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được kiểm toán và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
 - Như Điều 2;
 - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
 - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
 - Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
 - Văn phòng Trung ương Đảng;
 - Uỷ ban Kiểm tra Trung ương;
 - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 - Văn phòng Quốc hội;
 - Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
 - Văn phòng Chủ tịch nước;
 - Văn phòng Chính phủ;
 - Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
 - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
 - Toà án nhân dân tối cao;
 - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
 - Thanh tra của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 - Lãnh đạo KTNN;
 - Lưu: Văn thư, TH.

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Vương Đình Huệ

 

KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM 2011

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1935/QĐ-KTNN ngày 30/12/2010 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

TT

Tên đơn vị được kiểm toán

A

Lĩnh vực ngân sách nhà nước

I

Kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010 tại:

1

Bộ Tài chính

2

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

II

Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2010

a

Các bộ, ngành, cơ quan trung ương

1

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2

Bộ Tài chính (Khối cơ quan, học viện, nhà trường)

3

Bộ Giáo dục và Đào tạo

4

Bộ Thông tin và Truyền thông

5

Bộ Công Thương

6

Bộ Khoa học và Công nghệ

7

Bộ Tư pháp

8

Tòa án Nhân dân tối cao

9

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

10

Ngân hàng Nhà nước

11

Kho bạc Nhà nước

12

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

13

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

14

Thông tấn Xã Việt Nam

15

Đài Truyền hình Việt Nam

16

Đài Tiếng nói Việt Nam

17

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

18

Đại học Quốc gia Hà Nội

19

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

20

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

b

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1

Tỉnh Tuyên Quang

2

Tỉnh Lào Cai

3

Tỉnh Bắc Kạn

4

Tỉnh Lai Châu

5

Tỉnh Phú Thọ

6

Tỉnh Sơn La

7

Tỉnh Bắc Giang

8

Tỉnh Lạng Sơn

9

Thành phố Hà Nội

10

Thành phố Hải Phòng

11

Tỉnh Thái Bình

12

Tỉnh Hưng Yên

13

Tỉnh Bắc Ninh

14

Tỉnh Hoà Bình

15

Tỉnh Thanh Hóa

16

Tỉnh Nghệ An

17

Tỉnh Hà Tĩnh

18

Tỉnh Quảng Bình

19

Thành phố Đà Nẵng

20

Tỉnh Quảng Ngãi

21

Tỉnh Gia Lai

22

Tỉnh Lâm Đồng

23

Tỉnh Kon Tum

24

Tỉnh Ninh Thuận

25

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

26

Tỉnh Bình Dương

27

Tỉnh Bình Phước

28

Tỉnh Đồng Nai

29

Tỉnh Tiền Giang

30

Tỉnh Đồng Tháp

31

Tỉnh Vĩnh Long

32

Thành phố Cần Thơ

33

Tỉnh An Giang

34

Tỉnh Kiên Giang

III

Trình ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về dự toán NSNN và phương án phân bổ NSTW năm 2012

B

Kiểm toán chuyên đề

1

Chuyên đề Quản lý và sử dụng kinh phí sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng đường bộ, đường sắt trong 3 năm, từ 2008 đến 2010 tại Bộ Giao thông vận tải

2

Chuyên đề Quản lý và sử dụng vốn ODA của Bộ Y tế, giai đoạn 2008-2010

3

Chuyên đề Quản lý, sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước và quản lý, sử dụng, quyết toán Quỹ bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006 đến 2010

4

Chuyên đề Quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, công ty mẹ

5

Chuyên đề về việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu

C

Lĩnh vực đầu tư xây dựng và chương trình mục tiêu quốc gia

I

Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư

1

Dự án Nâng cấp, cải tạo mạng lưới đường bộ (dự án WB4 - Bộ Giao thông Vận tải)

2

Dự án Tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân (Cục Đường sắt)

3

Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6, đoạn Sơn La - Tuần Giáo (Bộ Giao thông Vận tải)

4

Dự án Thuỷ lợi lưu vực sông Hồng ADB3 - Giai đoạn 2 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

5

Dự án xây dựng cầu Cần Thơ

6

Dự án đầu tư xây dựng Nhà làm việc các cơ quan Quốc hội và Văn phòng Quốc hội

7

Các dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường vành đai biên giới Quốc lộ 4A - 4G (Bộ Giao thông Vận tải)

8

07 dự án kiểm toán thường xuyên trong quá trình đầu tư: (i) Dự án đường 5 kéo dài (UBND thành phố Hà Nội); (ii) Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy và tuyến đường hai đầu cầu; (iii) Dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2 (UBND thành phố Hà Nội); (iv) Dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao; (v) Dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội - UBND thành phố Hà Nội; (vi) Dự án Cung trí thức Thành phố - UBND thành phố Hà Nội; (vii) Dự án xây dựng cung thi đấu điền kinh trong nhà

9

Dự án lọc dầu số 1 Dung Quất

10

Dự án Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Văn phòng Quốc hội nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (Văn phòng Quốc hội Việt Nam)

11

Dự án xây dựng Nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp - Hà Nội

12

Dự án xây dựng Nhà ở cho học sinh, sinh viên Mỹ Đình II, huyện Từ Liêm, Hà Nội

13

Dự án xây dựng Trụ sở Quận uỷ, HĐND, UBND quận Hoàng Mai, Hà Nội

14

Dự án Xây dựng đường Lạc Long Quân (từ ngã ba giao với đê Nhật Tân đến nút giao thông Bưởi)

15

Dự án Nâng cấp Quốc lộ 32 (Đoạn Nam Thăng Long - Cầu Diễn)

16

Dự án đầu tư xây dựng Đường giao thông nối Quốc lộ 1A đến cảng Đông Hồi huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An (UBND tỉnh Nghệ An)

17

Dự án đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng - Hà Tĩnh (Giai đoạn 1) - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tĩnh

18

05 dự án do Ban Kinh tế Nghi Sơn làm chủ đầu tư: Dự án mở rộng Đường 513; Dự án Khu tái định cư Trúc Lâm mở rộng; Dự án Khu tái định cư Hải Bình (giai đoạn 1); Dự án Hệ thống cấp nước thô; Dự án Khu tái định cư Tĩnh Hải (giai đoạn 1)

19

Dự án xử lý chất thải rắn và bảo vệ môi trường Hội An

20

Dự án Cầu Thuận Phước

21

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Đà Nẵng - Hội An, đoạn Lê Văn Hiến - Trần Đại Nghĩa

22

Dự án xây dựng Nhà ga Hàng không Quốc tế Đà Nẵng

23

Dự án Đầu tư xây dựng công trình trung tâm bồi dưỡng cán bộ ngành tài chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế - Giai đoạn 1

24

Dự án Xây dựng công trình tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước lên

25

Dự án Trụ sở Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

26

Dự án Xây dựng Cầu Thủ Thiêm

27

Dự án Xây dựng Khu nhà ở Phú Thọ (Khu A) Phường 15, Quận 11 (Tái định cư các hộ giải toả Khu trường đua Phú Thọ)

28

Dự án đường Giá Rai - Phó Sinh - Cạnh Đền huyện Giá Rai tỉnh Bạc Liêu (Ban quản lý dự án Công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu)

29

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp qua địa bàn các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau (Bộ Giao thông vận tải)

30

Dự án đường Nam Sông Hậu (trừ quốc lộ 91B và đoạn qua Thành phố Cần Thơ) - Bộ Giao thông vận tải

31

Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh

32

Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông

33

Dự án đoạn nối đường Trần Phú với Quốc lộ 1A (từ Mũi Kê Gà đến Quốc lộ 1A)

II

Kiểm toán chương trình mục tiêu, dự án quốc gia

1

Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2010 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

2

Dự án Tăng cường năng lực dạy nghề thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục - Đào tạo (Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội)

3

Dự án Tăng cường cơ sở vật chất trường học thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục - Đào tạo (Bộ Giáo dục và Đào tạo)

4

Chương trình 135 - giai đoạn II năm 2010

5

Chương trình 134

6

Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

7

Chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

8

Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa

D

Lĩnh vực DNNN và các tổ chức tài chính - ngân hàng

I

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010

1

Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam HUD (Bộ Xây dựng)

2

Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam

3

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

4

Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam

5

Tổng công ty Xây dựng đường thuỷ (Bộ Giao thông Vận tải)

6

Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Licogi (Bộ Xây dựng)

7

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

8

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

9

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC

10

Ngân hàng Chính sách Xã hội

11

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

12

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

13

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

14

Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam

15

Tập đoàn Bảo Việt

16

Công ty mua, bán Nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

17

Tổng công ty Cơ điện xây dựng Nông nghiệp và Thuỷ lợi

18

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp

19

Tổng công ty Du lịch Hà Nội

20

Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh

21

Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn

22

Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn

23

Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm (Đồng Nai)

24

Tổng công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn

25

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn

26

Tổng công ty Khánh Việt

27

Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải

II

Kiểm toán chung giữa KTNN Việt Nam với KTNN Liên bang Nga

1

Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro và Công ty TNHH Rusvietpetro (loại hình, phạm vi và nội dung kiểm toán thực hiện theo thoả thuận giữa KTNN Việt Nam và KTNN Liên bang Nga)

E

Lĩnh vực an ninh, quốc phòng, khối Đảng

I

Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2010

1

Lĩnh vực quốc phòng

1.1

Quân khu 5.

1.2

Quân khu 2.

1.3

Tổng cục Hậu cần.

1.4

Quân chủng Hải quân.

1.5

Cục Cảnh sát biển.

1.6

Binh chủng Đặc công.

1.7

Binh chủng Tăng Thiết Giáp.

1.8

08 học viện, nhà trường khối Quốc phòng: Học viện Chính trị Quân sự, Học viện Quốc phòng, Học viện Hậu cần, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Lục quân, Trường Sỹ quan Chính trị, Trường Sỹ quan Lục quân 1, Trường Sỹ quan Lục quân 2.

1.9

Bệnh viện 175

2

Lĩnh vực an ninh

2.1

12 Công an tỉnh: Tỉnh Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh.

3

Khối các cơ quan Đảng

3.1

9 tỉnh uỷ: Tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.

II

Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư

1

15 dự án đầu tư xây dựng thuộc Quân khu 4: (i) Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh; (ii) Dự án đầu tư xây dựng Trường Quân sự Quân khu; (iii) Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện 268; (iv) Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Trạm khách T50; (v) Dự án đầu tư xây dựng Tiểu đoàn 14, 15 - Sư đoàn 324; (vi) Dự án đầu tư xây dựng Đường quốc phòng khu căn cứ; (vii) Dự án đầu tư xây dựng Đường Nam Đông - A Lưới, Bộ Chỉ huy Quân sự Thừa Thiên Huế; (viii) Dự án đầu tư xây dựng Đường Điền Hương - Quảng Ngạn; (ix) Dự án đầu tư xây dựng Cảng cá Tư Hiền; (x) Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình; (xi) Dự án đầu tư xây dựng Đường Hướng Phùng - Hướng Sơn; (xii) Dự án đầu tư xây dựng Đường Na Ngoi - Khe Kiến; (xiii) Dự án đầu tư xây dựng Đoàn an dưỡng 40A Cửa Hội; (xiv) Dự án đầu tư xây dựng Đoàn 40B Huế; (xv) Dự án đầu tư nuôi thuỷ sản Nghi Xuân/Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh.

2

07 dự án đầu tư xây dựng thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng: (i) Dự án đầu tư chiều sâu công nghệ tăng năng lực đóng mới và sửa chữa tàu quân sự Nhà máy Z173; (ii) Dự án Xây dựng Nhà khu B - Z115; (iii) Dự án đầu tư xây dựng Xưởng sản xuất huân huy chương và gia công cơ khí chất lượng cao - Z117; (iv) Dự án đầu tư công nghệ nấu thép chất lượng cao Z127; (v) Dự án đầu tư tăng năng lực đóng mới, sửa chữa tàu quân sự - Công ty Sông Thu; (vi) Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Vân Phong; (vii) Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung.

3

06 dự án thành phần thuộc Đề án Quy hoạch xây dựng đuờng tuần tra biên giới đất liền giai đoạn 2006 - 2010 và những năm tiếp theo (Ban quản lý dự án đường tuần tra biên giới - Bộ Tổng tham mưu, BQLDA47): (i) Dự án Đường tuần tra biên giới Bản Mạ - Bản Chắt Mốc 59-54 tỉnh Lạng Sơn; (ii) Dự án Đường tuần tra biên giới Mốc D8 - D10 - E2 tỉnh Sơn La; (iii) Dự án Đường tuần tra biên giới Đồn 559 Thanh Hương - Thanh Thuỷ tỉnh Nghệ An; (iv) Dự án Đường tuần tra biên giới Đồn 675 - Dục Nông tỉnh Kon Tum; (v) Dự án Đường tuần tra biên giới Đồn 703 - Ngã ba Sê San tỉnh Kon Tum; (vi) Dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Bình Phước.

III

Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010

1

Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn.

2

Tổng công ty 15.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1935/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1935/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2010
Ngày hiệu lực30/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1935/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 1935/QĐ-KTNN Kế hoạch kiểm toán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1935/QĐ-KTNN Kế hoạch kiểm toán
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1935/QĐ-KTNN
        Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành30/12/2010
        Ngày hiệu lực30/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1935/QĐ-KTNN Kế hoạch kiểm toán

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1935/QĐ-KTNN Kế hoạch kiểm toán

             • 30/12/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/12/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực