Quyết định 1935/QĐ-TTg

Quyết định 1935/QĐ-TTg năm 2009 về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ca-dắc-xtan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1935/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan hợp tác trong lĩnh vực giáo dục


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 1935/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CA-DẮC-XTAN VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 768/TTr-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, ký ngày 15 tháng 9 năm 2009 tại Astana, Ca-dắc-xtan.

Điều 2. Hiệp định được áp dụng toàn bộ nội dung trong thời gian thực hiện.

Điều 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Hiệp định.

Điều 4. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại theo quy định và thông báo cho các cơ quan liên quan của ta biết ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: PL, TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm   

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1935/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1935/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2009
Ngày hiệu lực23/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1935/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1935/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan hợp tác trong lĩnh vực giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1935/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan hợp tác trong lĩnh vực giáo dục
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1935/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành23/11/2009
        Ngày hiệu lực23/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1935/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan hợp tác trong lĩnh vực giáo dục

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1935/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan hợp tác trong lĩnh vực giáo dục

            • 23/11/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/11/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực