Quyết định 1935/QĐ-UBND

Quyết định 1935/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt dự án lập quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Kiên Giang đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1935/QĐ-UBND năm 2009 quy hoạch bảo vệ môi trường Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1935/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 14 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “LẬP QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH KIÊN GIANG ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt đề cương và kinh phí Dự án “Lập quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Kiên Giang đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”;

Xét nội dung báo cáo tổng hợp Dự án “Lập quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Kiên Giang đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020” đã được chỉnh sửa, bổ sung kèm theo Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu dự án ngày 25 tháng 12 năm 2008;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 130/TTr- STNMT ngày 10 tháng 8 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án “Lập quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Kiên Giang đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020” do Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan chủ quản, đã được Hội đồng nghiệm thu thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2008.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện dự án.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước; Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hoàng Sa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1935/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1935/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2009
Ngày hiệu lực14/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1935/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1935/QĐ-UBND năm 2009 quy hoạch bảo vệ môi trường Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1935/QĐ-UBND năm 2009 quy hoạch bảo vệ môi trường Kiên Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1935/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýLâm Hoàng Sa
        Ngày ban hành14/08/2009
        Ngày hiệu lực14/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1935/QĐ-UBND năm 2009 quy hoạch bảo vệ môi trường Kiên Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1935/QĐ-UBND năm 2009 quy hoạch bảo vệ môi trường Kiên Giang

            • 14/08/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/08/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực