Quyết định 1937/QĐ-BGTVT

Quyết định 1937/QĐ-BGTVT năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1937/QĐ-BGTVT 2020 tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô chuyên dùng Cục Quản lý xây dựng


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1937/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CỦA CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ văn bản số 12404/BTC-QLCS ngày 08/10/2020 của Bộ Tài chính về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông như sau:

- Số lượng: 03 chiếc;

- Chủng loại: xe SUV 07 chỗ, 02 cầu gắn thiết bị chuyên dùng thí nghiệm, kiểm định phục vụ hoạt động kiểm tra chất lượng công trình giao thông, có gắn logo “xe kiểm tra chất lượng công trình giao thông”.

- Mức giá: tối đa là 1.100.000.000 đồng/ chiếc. Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông xem xét, quyết định mức giá mua xe để trang bị cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 2. Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông có trách nhiệm:

- Rà soát, sắp xếp lại xe ô tô chuyên dùng hiện có của đơn vị mình, cụ thể:

+ Trường hợp xe ô tô chuyên dùng hiện có phù hợp với tiêu chuẩn, định mức được ban hành theo quy định thì tiếp tục quản lý, sử dụng; số xe này được tính trong tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng được ban hành.

+ Trường hợp xe ô tô chuyên dùng hiện có không phù hợp với tiêu chuẩn, định mức được ban hành theo quy định thì thực hiện xử lý theo các hình thức quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Việc thực hiện xử lý xe ô tô chuyên dùng không phù hợp tiêu chuẩn, định mức (nếu có) phải hoàn thành chậm nhất là 06 tháng kể từ ngày Bộ Giao thông vận tải ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP .

- Thực hiện việc mua sắm, bố trí, quản lý, sử dụng và xử lý xe ô tô chuyên dùng theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng đã ban hành, theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

- Ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng để đảm bảo việc quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng nêu trên đúng mục đích, công khai, minh bạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Tài chính; Cục trưởng Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông và Thủ trưởng các đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ TCCB;
- Cục QLCS - Bộ Tài chính;
- Trang TTĐT Bộ GTVT (để công khai);
- Lưu: VT,TC (Thái).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nhật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1937/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1937/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2020
Ngày hiệu lực16/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(26/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1937/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 1937/QĐ-BGTVT 2020 tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô chuyên dùng Cục Quản lý xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1937/QĐ-BGTVT 2020 tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô chuyên dùng Cục Quản lý xây dựng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1937/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Nhật
        Ngày ban hành16/10/2020
        Ngày hiệu lực16/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (26/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1937/QĐ-BGTVT 2020 tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô chuyên dùng Cục Quản lý xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1937/QĐ-BGTVT 2020 tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô chuyên dùng Cục Quản lý xây dựng

           • 16/10/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/10/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực