Quyết định 1939/QĐ-TCHQ

Quyết định 1939/QĐ-TCHQ năm 2016 về thanh tra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Novelis Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1939/QĐ-TCHQ thanh tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Novelis Việt Nam 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1939/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THANH TRA TẠI CÔNG TY TNHH NOVELIS VIỆT NAM

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 9/2/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ tài chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính Phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra;

Căn cứ Quyết định số 2485/QĐ-BTC ngày 25/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2016 của Tổng cục Hải quan;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục giám sát và quản lý về hải quan;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thanh tra việc chấp hành pháp luật hải quan đối với loại hình gia công, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo Luật hải quan và Luật thương mại của Công ty TNHH Novelis Việt Nam, mã số thuế 3702086500, địa chỉ: số 3 VSIP II-A, Đường số 19, KCN VSIP II-A, Tân Uyên, Bình Dương.

Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 01/06/2016 và các thời kỳ trước và sau có liên quan.

Thời gian thanh tra: 45 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra gồm các ông (bà) có tên dưới đây:

1. Ông: Vũ Thạch Hiền, Phó trưởng phòng, Kiểm tra viên chính thuộc Cục giám sát và quản lý về hải quan, Trưởng đoàn;

2. Ông: Lương Văn Lập, Kiểm tra viên thuộc Cục giám sát và quản lý về hải quan, thành viên;

3. Bà: Vũ Thùy Linh, Kiểm tra viên thuộc Cục giám sát và quản lý về hải quan, thành viên;

4. Bà: Trần Thị Lan Phương, Kiểm tra viên trung cấp thuộc Cục giám sát và quản lý về hải quan, thành viên;

Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo nội dung quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Cục trưởng Cục giám sát và quản lý về hải quan, Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan, Giám đốc Công ty TNHH Novelis Việt Nam, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Đ/c Nguyễn Văn Cẩn, TCT (để b/c);
- Đ/c Vũ Ngọc Anh, PTCT;
- Thanh tra BTC (để b/c);
- Cục HQ tỉnh Bình Dương (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL, Đoàn TTr (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1939/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1939/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2016
Ngày hiệu lực28/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1939/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 1939/QĐ-TCHQ thanh tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Novelis Việt Nam 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1939/QĐ-TCHQ thanh tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Novelis Việt Nam 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1939/QĐ-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành28/06/2016
        Ngày hiệu lực28/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1939/QĐ-TCHQ thanh tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Novelis Việt Nam 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1939/QĐ-TCHQ thanh tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Novelis Việt Nam 2016

           • 28/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực