Quyết định 1941/QĐ-UBND

Quyết định 1941/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt danh mục lĩnh vực công việc thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Y tế tỉnh Điện Biên

Quyết định 1941/QĐ-UBND năm 2008 danh mục lĩnh vực thực hiện cải cách hành chính một cửa Sở Y tế Điện Biên đã được thay thế bởi Quyết định 474/QĐ-UBND 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Điện Biên 2004 2013 và được áp dụng kể từ ngày 25/06/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1941/QĐ-UBND năm 2008 danh mục lĩnh vực thực hiện cải cách hành chính một cửa Sở Y tế Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1941/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Quyết định số: 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số: 03/2008/TTLT-BNV-BYT ngày 25 tháng 4 năm 2008 Thông tư Liên tịch giữa Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hiện chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc UBND cấp tỉnh, huyện

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này, Danh mục các lĩnh vực công việc thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Y tế tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giám đốc Sở Y tế căn cứ trách nhiệm được giao ghi tại Điều 6, Chương II, Quyết định số: 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chỉ đạo đơn vị, hoàn tất các công việc có liên quan, đưa cơ chế một cửa tại đơn vị vào thực hiện theo Quy định.

2. Các Sở, ban, ngành,UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế tổ chức thực hiện các lĩnh vực công việc thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đinh Tiến Dũng

 

DANH MỤC

CÁC LĨNH VỰC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1941/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Điện Biên)

STT

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết tính theo ngày làm việc

Mức thu lệ phí

1

Lĩnh vực hành nghề y

Đơn vị niêm yết công khai mức thu lệ phí để thu theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có)

 

 

1.1

Cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề y

Không quá 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1.2

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tế tư nhân

Không quá 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

2

Lĩnh vực hành nghề dược

2.1

Cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề dược

Không quá 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

2.2

Cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Không quá 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3

Lĩnh vực hành nghề kinh doanh thực phẩm

3.1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Không quá 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3.2

Cấp giấy công bố chất lượng sản phẩm

Không quá 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1941/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1941/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực12/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1941/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1941/QĐ-UBND năm 2008 danh mục lĩnh vực thực hiện cải cách hành chính một cửa Sở Y tế Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1941/QĐ-UBND năm 2008 danh mục lĩnh vực thực hiện cải cách hành chính một cửa Sở Y tế Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1941/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành12/12/2008
        Ngày hiệu lực12/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1941/QĐ-UBND năm 2008 danh mục lĩnh vực thực hiện cải cách hành chính một cửa Sở Y tế Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1941/QĐ-UBND năm 2008 danh mục lĩnh vực thực hiện cải cách hành chính một cửa Sở Y tế Điện Biên