Quyết định 1942/2007/QĐ-UBND

Quyết định 1942/2007/QĐ-UBND sửa đổi một số nội dung tại Phương án huy động vốn để đầu tư xây dựng chợ Tuy Hòa giai đoạn I kèm theo quyết định 462/2006/QĐ- UBND do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1942/2007/QĐ-UBND huy động vốn đầu tư xây dựng chợ Tuy Hòa Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1942/2007/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 16 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHỢ TUY HÒA GIAI ĐOẠN I

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Công văn số 172/HĐND-TH ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi thời gian nộp tiền khi tham gia đấu giá điểm kinh doanh tại nhà Bách hóa, chợ Tuy Hòa;

Theo đề nghị của Sở Thương mại và Du lịch tại Tờ trình số 76/TTr-STMDL- KHTH ngày 01 tháng 10 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung tại Phương án huy động vốn để đầu tư xây dựng chợ Tuy Hòa giai đoạn I, ban hành kèm theo Quyết định số 462/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2006 của UBND tỉnh, như sau:

Tại gạch đầu dòng thứ hai thuộc điểm 4, mục VII được sửa đổi:

 “- Đối với các điểm kinh doanh được đưa ra đấu giá sẽ thực hiện theo quy chế đấu giá và người trúng đấu giá nộp tiền 3 lần (lần 1 nộp 40% trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày trúng đấu giá, lần 2 nộp 30% sau 12 tháng kể từ ngày nộp lần 1, lần 3 nộp 30% sau 12 tháng kể từ ngày nộp lần 2). Thời gian nộp tiền cho 01 điểm kinh doanh không quá 02 năm”.

Các nội dung còn lại khác thực hiện theo các Quyết định của UBND tỉnh: số 462/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2006; số 1137/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007; số 1217/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2007; số 1548/QĐ- UBND ngày 27 tháng 8 năm 2007.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao trách nhiệm Sở Thương mại và Du lịch chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Thương mại và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1942/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1942/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2007
Ngày hiệu lực16/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1942/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1942/2007/QĐ-UBND huy động vốn đầu tư xây dựng chợ Tuy Hòa Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1942/2007/QĐ-UBND huy động vốn đầu tư xây dựng chợ Tuy Hòa Phú Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1942/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýNguyễn Bá Lộc
        Ngày ban hành16/10/2007
        Ngày hiệu lực16/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1942/2007/QĐ-UBND huy động vốn đầu tư xây dựng chợ Tuy Hòa Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1942/2007/QĐ-UBND huy động vốn đầu tư xây dựng chợ Tuy Hòa Phú Yên

           • 16/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực