Quyết định 1945/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1945/QĐ-LĐTBXH năm 2007 Quy định và hướng dẫn về quy trình, thủ tục giải quyết công việc của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân về công tác lao động, thương binh và xã hội đã được sửa đổi do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1945/QĐ-LĐTBXH hướng dẫn về quy trình, thủ tục giải quyết công việc


UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1945/QĐ-LĐTBXH

Ninh Bình, ngày 01 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT MỘT SỐ CÔNG VIỆC CỦA TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN VỀ CÔNG TÁC LĐTBXH (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI , BỔ SUNG)

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG TBXH TỈNH NINH BÌNH

- Căn cứ Chỉ thị số 32/2006/ CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.
- Căn cứ Quyết định số 472/2007/QĐ-UBND ngày 14/02/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định công khai quy trình, thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận và xử lý công việc của tổ chức và công dân tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp Nhà nước.
- Căn cứ Quyết định số 1078/ QĐ-UBND ngày 14/5/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt đề án cải cách hành chính của sở Lao động TBXH tham gia thực hiện Dự án CCHC của Tỉnh giai đoạn II.
- Theo đề nghị của Chánh văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn về quy trình, thủ tục giải quyết một số công việc của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân (gọi tắt là tổ chức và cá nhân) về công tác lao động, thương binh và xã hội đã được sửa đổi bổ sung.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, các quy định trước đây của sở Lao động TBXH tỉnh Ninh Bình trái với quyết định này đều không còn hiệu lực thi hành.

Điều 3: Chánh văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ sở; Trưởng phòng Nội vụ-LĐTBXH các huyện, TP.TX; Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
-Như điều 3
-Bộ LĐTBXH ( B/C )
-UBND Tỉnh NB (B/C )
-Sở Nội vụ NB
-Ban QL dự án CCHC tỉnh
-Lưu VT-VP.

GIÁM ĐỐC
Trần Trọng Thuỷ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1945/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1945/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2007
Ngày hiệu lực01/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1945/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 1945/QĐ-LĐTBXH hướng dẫn về quy trình, thủ tục giải quyết công việc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1945/QĐ-LĐTBXH hướng dẫn về quy trình, thủ tục giải quyết công việc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1945/QĐ-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTrần Trọng Thuỷ
        Ngày ban hành01/11/2007
        Ngày hiệu lực01/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1945/QĐ-LĐTBXH hướng dẫn về quy trình, thủ tục giải quyết công việc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1945/QĐ-LĐTBXH hướng dẫn về quy trình, thủ tục giải quyết công việc

            • 01/11/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/11/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực