Quyết định 1945/QĐ-UBND

Quyết định 1945/QĐ-UBND năm 2012 công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 1945/QĐ-UBND năm 2012 thủ tục hành chính tài nguyên môi trường cấp huyện Lào Cai


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1945/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 06 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, CÔNG BỐ BỔ SUNG, BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 99/TTr-STNMT ngày 01/ 8/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố sửa đổi 25 thủ tục hành chính; bãi bỏ 06 thủ tục hành chính; công bố bổ sung 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế mục X (Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường) phần II (Nội dung cụ thể của từng TTH được áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai) của Quyết định số 2844/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 07/10/2010 về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung, áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Thường trực TU, HĐND,UBND;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, TNMT, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1945/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1945/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2012
Ngày hiệu lực06/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1945/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1945/QĐ-UBND năm 2012 thủ tục hành chính tài nguyên môi trường cấp huyện Lào Cai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1945/QĐ-UBND năm 2012 thủ tục hành chính tài nguyên môi trường cấp huyện Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1945/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýNguyễn Văn Vịnh
       Ngày ban hành06/08/2012
       Ngày hiệu lực06/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1945/QĐ-UBND năm 2012 thủ tục hành chính tài nguyên môi trường cấp huyện Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1945/QĐ-UBND năm 2012 thủ tục hành chính tài nguyên môi trường cấp huyện Lào Cai

           • 06/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực